m

Bir "Diğer" Metin Kutusu veya Yorum Alanı Ekleme

Ucu kapalı bir soruya Diğer Metin Kutusu veya Yorum alanı eklenmesi, yanıtlayanların seçimleri ile ilgili ek bilgiler sunmasını veya mevcut yanıt seçenekleri kendileri için geçerli değilse alternatif bir yanıt vermelerine olanak sağlar.

Bir soruya "Diğer" metin kutusu eklemek için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklatın.
 2. Düzenlemek için bir soruyu tıklatın veya yeni bir soru ekleyin. Şu soru türlerinden biri olmalıdır:
  • Çoktan Seçmeli
  • Açılır Menü
  • Matris
 3. Yanıt seçeneklerinin altında, Yorumlar için Bir "Diğer" Yanıt Seçeneği Ekle seçeneğini tıklatın.
 4. "Diğer" metin kutusunun etiketini özelleştirin (isteğe bağlı). Varsayılan olarak etikette "Diğer (lütfen belirtin)" yazar.
 5. Metin kutusunun boyutunu değiştirin veya doğrulama ekleyin (isteğe bağlı). Ayrıntılar için aşağıya bakın.
 6. Kaydet'i tıklatın.

Ek Etiket Seçenekleri

Çoktan Seçmeli

Çoktan Seçmeli bir soruya veya Açılır Menü sorusuna bir "Diğer" metin kutusu eklediğinize, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • Yanıt seçeneği olarak göster - Bu seçenek, yanıtlayanların listelenen başka bir yanıt seçeneğini seçmeden "Diğer" öğesini yanıt seçeneği olarak seçmesine olanak sağlar. Ayrıca bir yanıtlayan "Diğer" yanıt seçeneğini yorum girmeden seçtiğinde görüntülenecek hata mesajını da özelleştirmeniz gerekir.
 • Yorum alanı olarak göster - Bu seçenek, yanıtlayanların listelenen seçenekler içinden yanıtlarını seçmelerine ve ayrıca seçimleri ile ilgili ucu açık yorumlar eklemelerine olanak sağlar.

Matris

Bir Matris sorusunda Ağırlık Kullan seçeneğini işaretlerseniz şu seçenekleri görürsünüz:

 • Soru için tek bir yorum - Bu seçenek, sorunun tamamının altına ek yorumlar için tek bir metin kutusu yerleştirir.
 • Her satır için bir yorum - Bu seçenek, sorudaki her satırın altına ek yorumlar için bir metin kutusu yerleştirir.

Doğrulama

Yanıtlayanların cevaplarını belirli bir biçimde girmelerini zorunlu kılmak için aşağıdaki doğrulama seçeneklerinden birini seçebilirsiniz:

 • Bu yanıtı doğrulama - Yanıtlayanlar istedikleri biçimde, ucu açık bir yorum girebilirler.
 • Belirli bir uzunlukta olsun - Yanıtlayanlar, belirli bir karakter aralığında yer alan bir yanıt girmelidir.
 • Tam sayı olsun - Yanıtlayanlar, belirli bir sayı aralığında yer alan bir tam sayı girmelidir.
 • Ondalık sayı olsun - Yanıtlayanlar, belirli bir sayı aralığında yer alan bir ondalık sayı girmelidir.
 • Tarih olsun (AA/GG/YYYY) - Yanıtlayanlar, belirli bir tarih aralığında yer alan, AA/GG/YYYY biçiminde bir tarih girmelidir.
 • Tarih olsun (GG/AA/YYYY) - Yanıtlayanlar, belirli bir tarih aralığında yer alan, GG/AA/YYYY biçiminde bir tarih girmelidir.
 • E-posta adresi olsun - Yanıtlayanlar bir e-posta adresi girmelidir. NOT: Yanıtlayanların geçerli bir e-posta adresi girip girmediğini doğrulamanın bir yolu yoktur. Yalnızca yanıtlarının e-posta adresi biçiminde olup olmadığı saptanır.

NOT: Yanıtlayanların yanlışlarını anlayıp ankette başarıyla ilerleyebilmelerini sağlamak için sorunun doğrulama şartlarını açıklayacak şekilde soru metnini düzenleyin ve hata mesajını özelleştirin.

"Diğer" seçeneği eklemeniz, yanıtlayanların mevcut yanıt seçenekleri kendileri için geçerli olmadığında başka bir yanıt vermelerine olanak sağlar. Soruyu düzenlerken, yanıt seçeneklerinin altında Yorumlar için Bir "Diğer" Yanıt Seçeneği Ekle onay kutusunu işaretleyin.

Yanıt alın