m

Soruları Atlayan Yanıtlayanları Sonuçlardan Çıkarma

Belirli bir soruyu atlayan yanıtlayanları gizlemek veya filtreleyerek dışarıda bırakmak için bu sorunun her cevap seçeneğinin filtre kriteri olarak eklendiği Soru ve Yanıta Göre Filtre oluşturun. Bu şekilde yalnızca soruyu cevaplayan yanıtlayanlar filtrelenmiş görünüme eklenir.

Bu soru için bir cevap seçeneği seçmemiş olan yanıtlayanlar ise bu görünümden çıkarılır.

Bir filtreleme kuralı uygulandığında, sayfanın sağındaki yanıt özeti kısmında yalnızca belirtilen filtre kriterlerine uyan yanıtlar gösterilir.

Soru ve Yanıta Göre Filtreleme

Belirli soruları atlayan yanıtlayanları anket sonuçlarından çıkarın. Soru ve Yanıta Göre Filtre oluşturun ve her yanıt seçeneğini seçin; böylece soruyu yanıtlamayan kişiler kaldırılır.

Yanıt alın