m

Systeemberichten bij enquêteontwerp

Badges

Voor uw gemak worden in de enquête-ontwerper badges weergegeven om aan te geven wanneer bepaalde functies worden geïmplementeerd op pagina's en vragen in uw enquête. Hierdoor kunt u snel de vraag of pagina's waarop deze functies van toepassing zijn identificeren, verwijderen en wijzigen. Als u de aanwijzer op de badges plaatst, wordt knopinfo weergegeven die aangeeft welke functie zij vertegenwoordigen. Als u op de badge klikt, springt u naar de functie in de interface.

  1. Toegepaste logica voor overslaan van pagina's
  2. Toegepaste randomisatie van pagina's
  3. Toegepaste logica voor overslaan van vragen
  4. Toegepaste quota
  5. Toegepaste randomisatie van vragen

Meldingen

Rechtsonder geven wij informatie, berichten en statussen weer van communicatie die plaatsvindt tussen uw browser en onze servers. Deze berichten worden gebruikt om u te laten weten wanneer gegevens worden verzonden of ontvangen. Als een fout optreedt, wordt dit in rood aangegeven en blijft het bericht op het scherm staan. U kunt enkele van de meest voorkomende foutberichten en hun betekenis naslaan in het gedeelte Fouten onderaan deze pagina.

Waarschuwingen

De volgende berichten worden weergegeven als wij detecteren dat u een wijziging hebt doorgevoerd die mogelijk negatieve gevolgen voor uw enquête kan hebben.

Kringlogica

Deze waarschuwing wordt weergegeven omdat de logica voor het overslaan van vragen die u hebt geïmplementeerd ertoe leidt dat een pagina wordt omgeleid naar een vraag op dezelfde pagina. De vraaglogica wordt overigens alleen uitgevoerd als de gebruiker op de knop Volgende klikt aan het einde van de pagina.

Goedgekeurde vragen bewerken

Het gebruik van sommige SurveyMonkey-functies resulteert in het verlies van goedkeuring voor vragen die zijn toegevoegd vanuit onze vragenbank. Als u de bewoordingen van een vraag of de presentatie van de antwoordkeuzen bewerkt, is de vraag niet langer goedgekeurd. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van problemen door vooroordelen of onnauwkeurigheid. Dit leidt er tevens toe dat de badge Goedgekeurd voor vragenbank verdwijnt uit de vraag.

Delen van bepaalde goedgekeurde vragen kunnen worden aangepast als u keuzelijsten ziet in de vraagtekst. Als u op die woorden klikt, krijgt u alternatieve opties te zien die beter in de context van uw enquête passen.

Beperkingen

De volgende berichten worden weergegeven als wijzigingen in de enquête of vraag leidt tot beperkingen in de functies die u kunt gebruiken.

Verzamelde reacties: Wijzigingen in deze vraag worden beperkt.

Omdat voor deze vraag reacties zijn verzameld, worden de wijzigingen die u aanbrengt in deze vraag beperkt om te helpen de integriteit van de reeds verzamelde gegevens te handhaven. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde antwoordopties alleen verbergen en niet verwijderen.

Toegevoegde keuzen: Sla deze vraag op om logica toe te passen aan onlangs toegevoegde antwoorden.

De keuzen die u onlangs aan de vraag hebt toegevoegd, zijn niet opgeslagen voordat u overschakelde naar het tabblad met logica. Totdat u de vraag opslaat, zijn de nieuwe antwoordkeuze niet beschikbaar in de instellingen voor logica voor het overslaan van vragen. U moet de vraag opslaan en deze vervolgens opnieuw bewerken om de nieuwe antwoorden te kunnen gebruiken in uw logica voor overslaan.

Toegepaste quota: Wijzigingen in deze vraag worden beperkt.

Omdat een quotum is gemaakt voor deze vraag, worden de wijzigingen die u kunt aanbrengen in deze vraag beperkt om te helpen de integriteit van het quotum te handhaven. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde antwoordopties alleen verbergen en niet verwijderen.

Toegepaste logica: Wijzigingen in deze vraag worden beperkt.

Omdat aan deze vraag vraaglogica is gekoppeld, worden de wijzigingen die u kunt aanbrengen in deze vraag beperkt om te helpen de integriteit van de logica te handhaven. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde antwoordopties alleen verbergen en niet verwijderen.

Toegepaste logica: Deze enquête bevat logica voor overslaan. Daarom kan alleen het percentage voltooid worden weergegeven.

Als u logica voor het overslaan van pagina's of logica voor het overslaan van vragen toepast op uw enquête, wordt het aantal voltooide pagina's verborgen in de voortgangsbalk. U kunt echter nog steeds het percentage voltooid weergeven in de voortgangsbalk.

Fouten

Hieronder volgen enkele fouten die zich mogelijk voordoen bij het ontwerpen van een enquête.

Er is iets misgegaan, Serverfout, Ongeldige invoer

Deze worden weergegeven als er iets is fout gegaan aan onze kant. Probeer uw actie opnieuw uit te voeren en neem als het probleem blijft aanhouden contact op met de klantondersteuning.

Fout bij opslaan van logo

Dit doet zich voor als er iets is misgegaan bij het opslaan van uw aangepaste logo bij uw enquête. Probeer uw logo opnieuw op te slaan/te uploaden en neem als het probleem blijft aanhouden contact op met de klantondersteuning.

Fout bij hergebruik

Deze fout doet zich voor als u hebt geprobeerd met ongeldige logica voor hergebruik te werken. Controleer uw logica voor hergebruik en probeer het opnieuw.

Quotumfout

Deze fout doet zich voor als er iets is misgegaan bij het toepassen van een quotum op uw enquête. Probeer het opnieuw en neem als het probleem blijft aanhouden contact op met de klantondersteuning.

Bestandsupload niet beschikbaar

Dit doet zich voor als de service die wij gebruiken voor het uitvoeren van bestandsuploads in SurveyMonkey niet kan worden geladen. Vernieuw de pagina en neem als het probleem blijft aanhouden contact op met de klantondersteuning.

Ontvang antwoorden