m

Logica voor overslaan

Met logica voor overslaan worden respondenten langs verschillende paden in een enquête geleid op basis van meerdere voorwaarden. Er zijn drie soorten logica voor overslaan:

Type logica voor overslaan
Beschrijving
Logica voor overslaan van vragenDeze variant wordt op een vraag toegepast. Hiermee kunt u respondenten naar een vraag of pagina verderop in de enquête laten springen op basis van het antwoord dat zij selecteren.
Logica voor overslaan van pagina'sDeze variant wordt toegepast op een pagina. Hiermee kunt u iedereen naar een specifiek punt verderop in de enquête laten springen (zoals het einde van de enquête) zodra ze een bepaalde pagina hebben bereikt. In tegenstelling tot logica voor het overslaan van vragen, is logica voor het overslaan van pagina's niet afhankelijk van het antwoord van respondenten op specifieke vragen. De logica wordt namelijk geactiveerd wanneer een respondent de betreffende pagina bereikt en op 'Volgende' klikt.
Geavanceerd vertakkenDeze variant wordt toegepast op een pagina. Hiermee kunt u respondenten naar een punt verderop in uw enquête laten springen, vragen weergeven of verbergen, pagina's weergeven of verbergen, of vragen ongeldig maken op basis van meerdere voorwaarden. U kunt deze voorwaarden instellen op basis van antwoorden van respondenten, aangepaste gegevens uit Contactpersonen en aangepaste variabelen.

Maakt u gebruik van geavanceerd vertakken in uw account, dan vervangt deze functie logica voor overslaan van pagina's. U kunt ook met deze functie respondenten naar een bepaalde pagina laten springen, ongeacht het antwoord dat ze kiezen.

 

Voorbeeld

Stel dat u een enquête naar twee verschillende groepen wilt sturen: Groep A woont in de ene stad en groep B woont in een andere.

In dat geval maken we vijf pagina's. Stel deze dan als volgt in:

  • Pagina 1: Leg in een inleiding uit wat het doel van de enquête is.
  • Pagina 2: Voeg een meerkeuzevraag toe waarin u respondenten vraagt tot welke groep ze behoren: Groep A of groep B. Pas dan logica voor overslaan van vragen toe op elk antwoord: stuur groep A naar pagina 3 en groep B naar pagina 4.
  • Pagina 3: Voeg vragen toe die u alleen aan groep A wilt stellen. Pas dan logica voor overslaan van pagina's toe om respondenten naar pagina 5 te sturen als zij op de knop 'Volgende' klikken.
  • Pagina 4: Voeg vragen toe die u alleen aan groep B wilt stellen. Pas dan logica voor overslaan van pagina's toe om respondenten naar pagina 5 te sturen als zij op de knop 'Volgende' klikken.
  • Pagina 5: Kies de vragen die u wilt stellen aan beide groepen. Stel dan een eindpagina voor de enquête in uw verzamelprogramma in. Dit is de pagina die respondenten te zien krijgen als zij op 'Gereed' klikken op pagina 5.
Problemen oplossen
Leid respondenten langs verschillende paden in een enquête op basis van de pagina waar zij zich bevinden of het antwoord dat ze hebben gekozen. Wordt vaak gebruikt bij toestemmingsformulieren, diskwalificaties of meertalige enquêtes. Is ook handig als meerdere gebruikers verschillende secties van dezelfde enquête moeten beantwoorden.

Ontvang antwoorden