m

Uw enquête-overzicht weergeven

De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquête-ontwerp, informatie over verzamelprogramma's en reactiegegevens. U kunt vanaf twee plaatsen in uw account toegang krijgen tot de pagina Enquête-overzicht:

 • Klik in een enquête op de tab Overzicht boven aan de pagina.
 • Klik op de enquêtetitel op de pagina Mijn enquêtes.

Ontwerpoverzicht

Op de linkerzijbalk wordt een algemeen overzicht weergegeven van enkele van de instellingen en functies die u hebt gebruikt in uw enquête-ontwerp:

 • Aantal vragen en pagina's
 • Enquêtetaal
 • Thema
 • Of u al dan niet een logo hebt toegevoegd
 • Of u al dan niet logica hebt toegevoegd (logica voor overslaan en/of randomisatie)

Totale aantal reacties

Het totale aantal reacties geeft aan hoeveel reacties in totaal zijn ingediend voor uw enquête. Als uw enquête reacties heeft verzameld, klikt u op het aantal reacties om rechtstreeks naar het gedeelte Analyseren te gaan om uw resultaten te bekijken.

Algehele enquêtestatus

De algehele enquêtestatus laat u de algemene status van uw enquête zien, gebaseerd op de toestand van uw enquête-ontwerp en verzamelprogramma's. Hieronder volgt een beschrijving van welke enquêtecondities overeenkomen met elke mogelijke enquêtestatus.

CONCEPT

Uw enquête bevat 0 vragen.

OF

Uw enquête bevat vragen, maar u hebt geen verzamelprogramma's gemaakt.

 • Klik op de status CONCEPT om rechtstreeks naar het gedeelte Ontwerp te gaan om het bewerken van uw enquête voort te zetten.
 • Klik op V Ga naar verzamelprogramma op de voortgangsbalk boven aan de pagina om verzamelprogramma's in te stellen voor uw enquête.
NIET GECONFIGUREERD

Alle verzamelprogramma's zijn niet-geconfigureerd.

 • Klik op de status NIET GECONFIGUREERD om direct naar het gedeelte Verzamelen van de enquête te gaan om uw verzamelprogramma's te configureren.
OPEN

Uw enquête bevat vragen en heeft minimaal één open/geconfigureerd verzamelprogramma.

GESLOTEN

Alle verzamelprogramma's zijn gesloten en de enquête verzamelt niet langer reacties.

Verzamelprogrammalijst

Een volledige lijst van verzamelprogramma's die u hebt gemaakt wordt weergegeven onder Totale aantal reacties en Algehele enquêtestatus. Hier kunt u nadere informatie bekijken over elk individueel verzamelprogramma:

 • Status (OPEN, NIET GECONFIGUREERD of GESLOTEN)
 • Aanmaakdatum
 • Aantal verzamelde reacties

Klik op de titel van een willekeurig verzamelprogramma om dat specifieke verzamelprogramma te openen.

Reactievolumediagram

Onder de verzamelprogrammalijst bevindt zich een diagram Gegevenstrends dat aangeeft wanneer u reacties op uw enquête hebt ontvangen. Hier kunt u zien hoe het reactiepercentage van de enquête in de loop van de tijd is gewijzigd.

De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquête-ontwerp, informatie over verzamelprogramma's en reactiegegevens.

Ontvang antwoorden