m

Problemen met logica voor overslaan oplossen

Bekijk deze veelvoorkomende problemen die ontstaan bij het gebruik van logica voor overslaan.

Respondenten lopen vast op één pagina en kunnen niet verder

Als een respondent meldt dat hij of zij niet verder komt dan een specifieke vraag of pagina in de enquête, is het waarschijnlijk dat de logica voor overslaan op die pagina zodanig is geconfigureerd dat de respondenten naar dezelfde pagina worden omgeleid als zijn een bepaalde antwoordkeuze selecteren. Als een respondent die antwoordkeuze selecteert en op Volgende klikt, wordt hij of zij teruggestuurd naar dezelfde pagina en is doorgaan niet mogelijk.

Ga naar het gedeelte Ontwerpen van uw enquête om het logicapatroon van de enquête te onderzoeken. Begin met de vraag of pagina waar respondenten vastlopen en controleer of uw logica zodanig is geconfigureerd dat u kunt doorgaan in de enquête.

Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

Als logica voor overslaan is toegepast op het ontwerp, slaan respondenten waarschijnlijk gedeelten of pagina's met vereiste vragen over als gevolg van uw logica.

Bekijk de enquête om na te gaan welke vragen/pagina's logica bevatten en welke pagina's worden overgeslagen door respondenten.

  • Begin in het gedeelte Analyseren door de optie voor het bekijken van alle pagina's te selecteren. (Deze optie bevindt zich linksboven aan de pagina Reactieoverzicht, rechts van de linkerzijbalk).
  • Elke respondent die vragen heeft overgeslagen op basis van de logica heeft lege pagina's. Als de respondent nooit naar die pagina werd geleid, kon de respondent de hierop gestelde vragen ook niet beantwoorden.
  • Pagina's verderop in het ontwerp hebben antwoorden op de vragen als de respondent hier naartoe is geleid.

Als de persoon gewoon in een vroegtijdig stadium de enquête heeft verlaten, is de rest van zijn of haar reactie leeg bij het bekijken van de enquête.

Logica wordt niet geactiveerd voor vragen

De logica voor overslaan wordt alleen geactiveerd als u op Volgende klikt om naar de volgende pagina van de enquête te gaan. Logica voor overslaan wordt dus niet dynamisch geactiveerd op dezelfde pagina. Wij stellen om die reden altijd voor om vragen met logica voor overslaan aan het einde van een pagina op te nemen.

Nadat u op Volgende hebt geklikt bij het doorlopen van de enquête, komt u tot de ontdekking dat de logica niet met succes wordt geactiveerd.

Logica voor de vraagtypen selectievakje en afbeeldingskeuze (meerdere antwoorden) werkt niet

Logica voor overslaan moet altijd werken in een 1:1-verhouding. Er is met andere woorden geen manier om meerdere voorwaarden in overweging te nemen voordat een respondent langs een bepaald logicapad wordt geleid. Vragen van het type Meerkeuze (meerdere antwoorden toegestaan) staan logica voor overslaan toe. Houd er echter rekening mee dat als meerdere opties waarop logica is toegepast worden geselecteerd, het systeem alleen de eerste selectie gebruikt om de respondent naartoe te sturen.

Bij logica voor overslaan wordt naar het verkeerde vraagnummer gesprongen

Logica voor overslaan nummert enquêtevragen automatisch opnieuw op basis van het specifieke logicapad van elke respondent. Vermijd het verwijzen naar vraagnummers in de tekst van de vraag zelf, omdat de nummers per respondent kunnen verschillen.

 
Tips voor succesvol gebruik van logica voor overslaan: Leid respondenten altijd vooruit door een enquête. Voeg vragen met logica voor overslaan toe aan het einde van een pagina. Bekijk en test uw logica voor overslaan om te waarborgen dat elk logicapad correct is opgezet.
Bekijk deze veelvoorkomende problemen bij het gebruik van logica voor overslaan, zoals respondenten die vast komen te zitten of niet naar de juiste vervolgvraag worden gestuurd.

Ontvang antwoorden