m

Strikvragen

Makers van enquêtes voegen soms strikvragen toe aan hun enquêtes om te controleren of respondenten de enquête goed doorlezen en of ze de enquête niet te snel afmaken.

Door een of twee strikvragen toe te voegen, kunt u respondenten filteren die de strikvraag niet juist beantwoorden. Filter hiervoor uw enquêteresultaten op vraag en antwoord en geef alleen reacties weer van respondenten die het juiste antwoord hebben gekozen.

Voorbeelden

Een veelgebruikte strikvraag is een meerkeuzevraag waarbij respondenten worden gevraagd een bepaalde antwoordkeuze te kiezen.

Selecteer B als uw antwoordkeuze.

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

U kunt ook een fout antwoord toevoegen en de respondenten filteren die dit selecteren.

Wat is uw favoriete ijssmaak?

  • Vanille
  • Chocola
  • Aardbeien
  • Voetbal
  • Munt-chocola

Om een strikvraag nog beter te verbergen, kunt u deze toevoegen als een rij in een matrixvraag.

Moet ik strikvragen toevoegen aan mijn enquête?

Strikvragen zijn een populaire oplossing om fouten te vinden en beheren bij het kopen van online panels. Als u echter vragen aanschaft via SurveyMonkey Audience, hoeft u meestal geen strikvragen toe te voegen.

We hebben de kwaliteit van SurveyMonkey Audience-respondenten getest door dezelfde enquête te sturen via SurveyMonkey Audience en andere online panelproviders. Het geldigheidspercentage voor SurveyMonkey Audience was 98%, terwijl de andere panelproviders scores hadden die uiteenliepen van 76% tot 88%.

Makers van enquêtes voegen soms strikvragen toe om te controleren of respondenten hun enquêtevragen goed lezen. Door een of twee strikvragen toe te voegen, kunt u respondenten filteren die de strikvragen niet juist beantwoorden.

Ontvang antwoorden