m

Hoe kan ik er voor zorgen dat antwoordkeuzen omgewisseld, willekeurig of op alfabet worden weergegeven?

U kunt ervoor kiezen om de antwoordkeuzen voor elk vraagtype met een lijst met meerdere antwoordkeuze of velden voor open antwoorden om te wisselen, te sorteren of in willekeurige volgorde weer te geven (randomiseren). Dit geldt niet voor de vraagtypen Commentaarvak en Enkel tekstvak.

U kunt als volgt antwoordkeuzen sorteren, willekeurig verdelen of omwisselen:

 1. Klik op de tab Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe.
 3. Klik op de tab Opties.
 4. Klik op Keuzen sorteren, willekeurig verdelen of omwisselen.
 5. Kies een van de volgende opties:
  • Keuzen alfabetisch sorteren - Met deze optie worden de antwoordkeuzen of rijen automatisch in alfabetische volgorde gesorteerd.
  • Keuzen randomiseren voor elke respondent - De volgorde van keuzen wordt gerandomiseerd voor elke respondent die de enquête opent.
  • Keuzen omwisselen voor elke respondent - Gemiddeld de helft van de respondenten ziet de paginavolgorde omgekeerd. Respondent 1 krijgt bijvoorbeeld de keuzen te zien in de volgorde hond, kat, vogel. Respondent 2 ziet de keuzen vervolgens in de omgekeerde volgorde: vogel kat, hond.
 6. Als uw vraag een antwoordkeuze "Ander" of "Geen van bovenstaande" bevat, selecteert u De laatste keuze niet randomiseren om deze te verankeren aan het einde van de lijst met keuzen om respondenten en logischere ervaring te bieden.
 7. Klik op Opslaan.
De functies Keuzen sorteren, Keuzen willekeurig weergeven of Keuzen omwisselen om de volgorde van antwoordkeuzen voor uw respondenten te wijzigen.

Ontvang antwoorden