m

Pagina- en vraagnummering

Standaard worden paginanummers niet weergegeven en is automatische nummering van vragen ingeschakeld. U kunt de nummering van vragen en/of pagina's in- en uitschakelen in het gedeelte Enquête ontwerpen.

U kunt er ook voor kiezen vragen door te nummeren in de hele enquête van 1 t/m n of om de nummering van vragen op elke pagina opnieuw bij 1 te laten starten.

Vraagnummering

Standaard wordt vraagnummering in gesteld op het aantal vragen voor de gehele enquête van 1 t/m n. U kunt ervoor kiezen om de vraagnummering te verbergen of om elke pagina met vragen apart te nummeren.

U kunt als volgt vraagnummering bewerken:

 1. Klik op de tab Enquête ontwerpen.
 2. Klik op de linkerzijbalk op OPTIES.
 3. Klik op Vraagnummers.
 4. Klik recht van Vraagnummers weergeven om de nummering in of uit te schakelen.
 5. Kies een van de volgende nummeringsopties:
  • Vragen nummeren voor gehele enquête - Hiermee worden vragen door de hele enquête heen doorgenummerd.
  • Elke pagina met vragen apart nummeren - Start de nummering op elke pagina opnieuw. Met andere woorden, elke pagina begint met 1.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

TIP! Subnumbers. U kunt het nummer van vragen uitschakelen en handmatig vraagnummers toevoegen zoals 1a en 1b in de vraagtekst.

Paginanummering

Standaard is paginanummering uitgeschakeld. Als paginanummering is ingeschakeld, worden paginanummers links van de paginatitel weergegeven. Als u nog geen paginatitels hebt toegevoegd, worden toch de paginanummers weergegeven.

Paginanummering in-/uitschakelen:

 1. Klik op de tab Enquête ontwerpen.
 2. Klik op de linkerzijbalk op OPTIES.
 3. Klik op Paginanummers om de nummering in of uit te schakelen.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Enquêtes met logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan hebt toegepast op uw enquête en de vraagnummering is ingesteld "Vragen nummer voor gehele enquête", worden de pagina's en vragen in de enquête automatisch opnieuw genummer op basis van het pad voor overslaan van de respondent.

Standaard worden paginanummers niet weergegeven en is automatische nummering van vragen ingeschakeld. U kunt de nummering van vragen en pagina's in- en uitschakelen in de opties van de enquête.

Ontvang antwoorden