m

Pagina- en vraagnummering

Standaard zijn de paginanummers niet te zien en is automatische vraagnummering ingeschakeld. U kunt de vraag- en/of paginanummering in- en uitschakelen via de sectie Enquête ontwerpen.

U kunt vragen ook doorlopend in de hele enquête nummeren van 1 tot n (waarbij n het totale aantal vragen in de enquête is). En u kunt op elke pagina opnieuw beginnen vanaf 1 met het nummeren van de vragen.

Vraagnummering

Standaard wordt de vraagnummering ingesteld op het aantal vragen in de hele enquête van 1 tot n. U kunt de vraagnummering verbergen of elke pagina met vragen afzonderlijk nummeren.

De vraagnummering bewerken:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Opties.
 3. Klik op Vraagnummers.
 4. Klik op de schakelaar rechts van Vraagnummers weergeven om de nummering aan en uit te zetten.
 5. Kies uit de volgende nummeringsopties:
  • Vragen doornummeren over gehele enquête: geef vraagnummers weer in relatie tot de enquête als geheel.
  • Elke pagina met vragen afzonderlijk nummeren: start de nummering op elke pagina opnieuw. Met andere woorden, elke pagina begint bij 1.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Tip! Ondernummering U kunt de vraagnummering uitzetten en handmatig vraagnummers zoals 1a en 1v invoeren in de vraagtekst.

Paginanummering

Standaard is de paginanummering uitgeschakeld. Als de paginanummering is ingeschakeld, zijn er paginanummers links van de paginatitel te zien. Hebt u geen paginatitels toegevoegd, dan ziet u nog steeds de paginanummers.

Paginanummering in- of uitschakelen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Opties.
 3. Klik op Paginanummers om de nummering aan en uit te zetten.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Enquêtes met logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan hebt gebruikt in uw enquête en de vraagnummering is ingesteld op Vragen doornummeren over gehele enquête, dan nummert de enquête de pagina's en vragen automatisch opnieuw volgens het pad voor het overslaan van de respondent.

Standaard zijn de paginanummers niet te zien en is automatische vraagnummering ingeschakeld. U kunt de vraag- en/of paginanummering in- en uitschakelen in de enquêteopties.

Ontvang antwoorden