m

Navigatieknoppen

Bouwen en stijl: Wij zijn bezig met het vernieuwen van het gedeelte van de pagina Enquête ontwerpen waarop deze wordt opgesplitst in twee afzonderlijke secties: Bouwen en Stijl. Als dit in uw account wordt weergegeven, kunt u hier terecht voor meer informatie: Bouwen en stijl

Respondenten kunnen deze knoppen gebruiken om door een enquête te navigeren.

KnopLocatieFunctie
VolgendeEinde van elke pagina (behalve laatste pagina)Hiermee worden de reacties voor die pagina opgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren en gaat de respondent door naar de volgende pagina in de enquête.
VorigeEinde van elke pagina (behalve eerste pagina)Hiermee kan de respondent teruggaan naar de vorige pagina om de eigen reactie te bekijken of te bewerken.
GereedEinde van de laatste pagina van de enquêteHiermee wordt de enquête verzonden en wordt de reactie als Voltooid opgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren.
AfsluitenRechterbovenhoek van elke paginaHiermee kunnen respondenten de enquête verlaten zonder dat de reacties die zij op de huidige pagina hebben ingevoerd worden opgeslagen.
Waarom zijn er twee Gereed-knoppen? Als u een aangepast dankwoord hebt ingeschakeld in de verzamelprogrammaopties, staat op de pagina een extra knop Gereed. Er bestaat geen manier om deze twee knoppen verschillende teksten te geven.

Knoppen aanpassen

De tekst van knoppen

Het lettertype van de navigatieknoppen in de enquête komt overeen met de instelling in Lettertype. U kunt dit aanpassen in het gedeelte Typografie van uw thema. De wijzigingen in uw thema worden toegepast op alle tekst in uw enquête.

U kunt de tekst van de knoppen ook aanpassen.

U kunt als volgt de tekst op de knop Vorige, Volgende of Gereed bewerken:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik in de live enquêteweergave aan de rechterkant van de pagina op een willekeurige knop Vorige, Volgende of Gereed. Of klik op de koppeling Enquête afsluiten (die rechts van de enquêtetitel wordt weergegeven).
  3. Voer de gewenste tekst in.
  4. Klik op Opslaan.

De kleuren van knoppen

De kleuren van de achtergrond en het lettertype van de knop Volgende komen overeen met de instellingen van Achtergrond enquêtetitel en Enquêtetitel. U kunt deze aanpassen in het gedeelde Kleuren van uw aangepaste thema. Als u echter het thema Zeeschuim of Herfst gebruikt, kunt u de knopkleur niet wijzigen. Meer informatie: Thema’s

U hebt mogelijk een versie van de enquêtepagina waarbij beide navigatieknoppen grijs zijn, ongeacht de kleuren van het thema. Dit is de klassieke versie van de enquêtepagina. Deze kleuren kunnen momenteel niet worden gewijzigd.

Knoppen weergeven of verbergen

Afsluiten

U kunt Afsluiten als volgt weergeven of verbergen:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op OPTIES op de linkerzijbalk.
  3. Klik op Afsluiten om de instelling in of uit te schakelen.

Knop Vorige

U kunt Reacties bewerken in- of uitschakelen, zodat respondenten hun reacties al dan niet kunnen bewerken op voorafgaande pagina's. Deze instelling bepaalt of de knop Vorige al dan niet beschikbaar is onder aan elke pagina in uw enquête.

  • Als u de knop Vorige wilt verbergen, schakelt u Reacties bewerken uit, zodat respondenten niet kunnen terugkeren om bestaande reacties te verwijderen. Als u ervoor kiest om de knop Vorige te verbergen, is u deze nog steeds zichtbaar bij het weergeven van een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Verzamelprogrammaopties zijn niet actief bij gebruik van de koppeling voor voorbeeldweergave.
  • Als u de knop Vorige wilt weergeven schakelt u Reacties bewerken in, zodat respondenten kunnen terugkeren naar eerdere pagina's in de enquête en bestaande reacties kunnen bijwerken.
TIP! Als u enquêtereacties koopt via SurveyMonkey Audience, verwijderen wij de knop Vorige uit de enquête, zodat respondenten niet kunnen terugkeren naar eerdere pagina's om hun antwoorden te bewerken.

Navigatieknoppen voor browser

Respondenten kunnen beter geen gebruikmaken van navigatieknoppen in de browser om door de enquête te navigeren.

Als een respondent op de knop Terug van de webbrowser klikt in plaats van op de knopVorige van de enquête, kan hij of zij de eigen reacties op de vorige pagina niet wijzigen of opslaan. Respondenten krijgen mogelijk een in de cache opgeslagen versie van de vorige pagina te zien waarop geen nieuwe reacties kunnen worden opgenomen of zij krijgen een foutmelding te zien waarin wordt aangegeven dat het formulier al is verzonden.

Vertalingen

Als u de taal van de enquête wijzigt, wordt de standaardtekst op de navigatieknoppen automatisch bijgewerkt naar de nieuwe taal.

Reacties worden opgeslagen als een respondent op Volgende of Gereed klikt. U kunt de tekst op de navigatieknoppen bewerken en de optie Enquête verlaten verwijderen.

Ontvang antwoorden