m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Een tekstvak Andere of opmerkingveld toevoegen

Als u tekstvak Ander of commentaarveld toevoegt aan een gesloten vraag, kunnen respondenten aanvullende informatie verstrekken over hun keuze of een alternatief antwoord kiezen als de beschikbare antwoordkeuze niet op hen van toepassing zijn.

Een tekstvak Andere toevoegen aan een vraag:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken of voeg een nieuwe vraag toe. Dit moet een van de volgende vraagtypen zijn:
  • Meerkeuzevraag
  • Selectievakjes
  • Sterrenwaardering
  • Vervolgkeuzemenu
  • Matrix/beoordelingsschaal
  • Matrix van vervolgkeuzemenu's
 3. Klik onder de antwoordopties op Een antwoordoptie Andere toevoegen voor opmerkingen.
 4. Pas het label voor het tekstvak Andere (optioneel) aan. Standaard wordt voor het label de tekst Andere (graag toelichten) gebruikt.
 5. Wijzig de grootte van het tekstvak of voeg validatie toe (optioneel). Zie hieronder voor details.
 6. Klik op Opslaan.

Extra labelopties

Meerkeuzevraag

Als u een tekstvak Andere toevoegt aan een vraag van het type Meerkeuzevragen of Vervolgkeuzemenu, zijn de volgende opties beschikbaar:

ActieBeschrijving
Weergeven als een antwoordkeuzeHiermee kunnen respondenten Andere als antwoordkeuze kiezen zonder een van de andere vermelde antwoordkeuzen te selecteren. U moet tevens het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als een respondent de antwoordkeuze Andere selecteert zonder een opmerking in te voeren.
Weergeven als commentaarveldHiermee kunnen respondenten hun antwoord selecteren uit de vermelde antwoordkeuzen en extra opmerkingen met open einde toevoegen over hun keuze.

Matrix

Als u de optie Gewichten gebruiken kiest bij een vraag van het type Matrix, ziet u de volgende opties:

ActieBeschrijving
Eén opmerking voor de vraagHiermee voegt u één tekstvak voor extra opmerkingen toe onder de hele vraag.
Eén opmerking per rijHiermee voegt u één tekstvak toe voor extra opmerkingen onder elke rij in de vraag.

Validatie

U kunt kiezen uit de volgende validatieopties om respondenten te verplichten hun antwoord in een specifieke notatie in te voeren:

ActieBeschrijving
Dit antwoord niet validerenRespondenten kunnen een open opmerking invoeren in elke opmaak.
Zorg ervoor dat deze een specifieke lengte heeftRespondenten moeten een antwoord invoeren dat binnen een specifiek tekenbereik valt.
Zorg ervoor dat het een heel getal isRespondenten moeten een heel getal invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
Zorg ervoor dat het een getal met decimalen isRespondenten moeten een getal met decimalen invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
Zorg ervoor dat het een datum is (MM/DD/JJJJ)Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie MM/DD/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
Zorg ervoor dat het een datum is (DD/MM/JJJJ)Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie DD/MM/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
Zorg ervoor dat het een e-mailadres isRespondenten moeten een e-mailadres invoeren. Opmerking: Er is geen manier om te valideren of respondenten een geldig e-mailadres hebben ingevoerd. Er wordt alleen gedetecteerd of het antwoord al dan niet de indeling van een e-mailadres heeft.

Opmerking: Bewerk de vraagtekst en pas het foutbericht aan zodat de validatievereisten van een vraag duidelijk zijn en respondenten kunnen bepalen wat zij verkeerd hebben gedaan en met succes de enquête kunnen invullen.

Door Andere toe te voegen, biedt u respondenten de mogelijkheid om een ander antwoord te geven als de beschikbare antwoordkeuzen niet op hen van toepassing zijn. Vink bij het bewerken van de vraag, onder de antwoordopties, het selectievakje aan voor het toevoegen van een antwoordoptie Andere voor opmerkingen.

Ontvang antwoorden