m

Een tekstvak "Ander" of commentaarveld toevoegen

Als u tekstvak Ander of commentaarveld toevoegt aan een gesloten vraag, kunnen respondenten aanvullende informatie verstrekken over hun keuze of een alternatief antwoord keizen als de beschikbare antwoordkeuze niet op hen van toepassing zijn.

U kunt als volgt een tekstvak "Ander" toevoegen aan een vraag:

 1. Klik op de tab Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken of voeg een nieuwe vraag toe. Dit moet een van de volgende vraagtypen zijn:
  • Meerkeuze
  • Keuzelijst
  • Matrix
 3. Klik onder de antwoordopties op Een antwoordoptie "Ander" toevoegen voor commentaar.
 4. Pas het label voor het tekstvak "Ander" (optioneel) aan. Standaard wordt voor het label de tekst "Ander (gaarne specificeren)" gebruikt.
 5. Wijzig de grootte van het tekstvak of voeg validatie toe (optioneel). Zie heronder voor details.
 6. Klik op Opslaan.

Extra labelopties

Meerkeuze

Als u een tekstvak "Ander" toevoegt aan een vraag van het type Meerkeuze of Keuzelijst, zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Weergeven als een antwoordkeuze - Hiermee kunnen respondenten "Ander" als antwoordkeuze kiezen zonder een van de andere vermelde antwoordkeuzen te hoeven selecteren. U moet tevens het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als een respondent de antwoordkeuze "Ander" selecteert zonder een opmerking in te voeren.
 • Weergeven als commentaarveld - Hiermee kunnen respondenten hun antwoord selecteren uit de vermelde antwoordkeuzen en tevens extra open opmerkingen toevoegen over hun keuze.

Matrix

Als u de optie Gewichten gebruiken kiest bij een vraag van het type Matrix, ziet u de volgende opties:

 • Eén opmerking voor de vraag - Hiermee wordt één tekstvak toegevoegd voor extra opmerkingen onder de gehele vraag.
 • Eén opmerking per rij - Hiermee wordt één tekstvak toegevoegd voor extra opmerkingen onder elke rij in de vraag.

Validatie

U kunt kiezen uit de volgende validatieopties om respondenten te verplichten hun antwoord in een specifieke notatie in te voeren:

 • Dit antwoord niet valideren - Respondenten kunnen een open opmerking invoeren in elke gewenste vorm.
 • Een specifieke lengte vereisen - Respondenten moeten een antwoord invoeren dat binnen een specifiek tekenbereik valt.
 • Een heel getal vereisen - Respondenten moeten een heel getal invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
 • Een decimaal getal vereisen - Respondenten moeten een decimaal getal invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
 • Een datum vereisen (MM/DD/JJJJ) - Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie MM/DD/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
 • Een datum vereisen (DD/MM/JJJJ) - Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie DD/MM/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
 • Een e-mailadres vereisen - Respondenten moeten een e-mailadres invoeren. OPMERKING: Er is geen manier om te valideren of respondenten een geldig e-mailadres hebben ingevoerd. Er wordt alleen gedetecteerd of het antwoord al dan niet de indeling van een e-mailadres heeft.

OPMERKING: Bewerk de vraagtekst en pas het foutbericht aan om duidelijkheid te bieden over de validatievereisten van een vraag om te waarborgen dat respondenten kunnen bepalen wat zij verkeerd hebben gedaan en met succes de enquête doorwerken.

Door "Ander" toe te voegen, biedt u respondenten de mogelijkheid om een ander antwoord te geven als de beschikbare antwoordkeuzen niet op hen van toepassing zijn. Vink bij het bewerken van de vraag, onder de antwoordopties, het selectievakje aan voor het toevoegen van een antwoordoptie "Ander" voor commentaar.

Ontvang antwoorden