m

Beantwoording van enquêtevragen verplicht stellen

U kunt elke vraag in uw enquête instellen als een verplichte vraag, zodat respondenten deze moeten beantwoorden voordat ze de pagina kunnen verzenden. Verplichte vragen worden standaard gemarkeerd met een asterisk (*), maar u kunt er voor kiezen om de asterisken te verbergen via de sectie OPTIES van de zijbalk in de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.

Als respondenten een verplichte vraag niet beantwoorden, kunnen ze niet doorgaan naar de volgende pagina, tot ze de vraag volgens de vereisten hebben beantwoord. U kunt het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als ze een verplichte vraag onbeantwoord laten of als het gegeven antwoord niet binnen het vereiste bereik of de vereiste limiet valt.

Als u uw resultaten analyseert, ziet u mogelijk dat sommige respondenten verplichte vragen hebben overgeslagen. Dit kan zijn omdat logica voor overslaan de vragen heeft overgeslagen of omdat de respondent de enquête voortijdig heeft afgesloten.

Een antwoord op een vraag verplicht stellen

U kunt als volgt een antwoord op een vraag verplicht stellen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Selecteer Antwoord op vraag verplicht.
 5. Pas het foutbericht aan en stel een vereist bereik of een vereiste limiet in (optioneel)
 6. Klik op Opslaan.

Vragen bulksgewijs instellen als verplichte vragen

U kunt alle vragen op een pagina tegelijk instellen als verplichte vragen in plaats van dat u de instellingen van elke vraag afzonderlijk wijzigt.

Alle vragen op een pagina instellen als verplichte vragen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op de optie Meer acties die boven aan de pagina met de gewenste vragen wordt weergegeven.
 2. Klik op Vragen vereisen.

Het is niet mogelijk om deze bulksgewijze actie ongedaan te maken, maar u kunt wel het selectievakje Een antwoord op deze vraag vereisen onder het tabblad Opties voor afzonderlijke vragen uitschakelen als dat nodig is.

Als u een specifiek bereik of een specifieke limiet verplicht wilt stellen, of als u de foutberichten wilt aanpassen, moet u deze instellingen voor afzonderlijke vragen aanpassen.

Een specifiek bereik of een specifieke limiet vereisen

Bij vraagtypen die meerdere antwoordkeuzen, rijen of tekstvakken toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal dat de respondent moet beantwoorden. De volgende vereisten zijn beschikbaar:

 • ten minste
 • ten hoogste
 • een bereik
 • exact
 • alle

U kunt vervolgens het aantal antwoordkeuzen invoeren dat u verplicht wilt stellen voor beantwoording door de respondent.

TIP: Pas het foutbericht aan. Als u een specifiek bereik of een specifieke limiet instelt voor het aantal vereiste antwoordkeuzen, past u het foutbericht aan zodat dit specifieke informatie over deze vereisten bevat. In dat geval bent u er zeker van dat de respondenten weten wat zij fout hebben gedaan zodat zij met succes hun weg door de enquête kunnen vervolgen.
U kunt elke vraag in uw enquête instellen als een verplichte vraag, zodat respondenten deze moeten beantwoorden voordat ze de pagina kunnen verzenden. Verplichte vragen worden standaard gemarkeerd met een asterisk (*), maar u kunt er voor kiezen om de asterisken te verbergen via de sectie OPTIES van de zijbalk in de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.

Ontvang antwoorden