m

Vragen van het type Ja of Nee

Als een vraag twee mogelijke reacties heeft, zoals Ja/Nee of Waar/Onwaar, wordt dit een dichotomische vraag genoemd. Klik op een scenario hieronder voor instructies over hoe dit type vraag het beste kan worden toegepast:

Ja/Nee-vraag waarbij mensen hun keuze kunnen uitleggen
 1. Voeg een meerkeuzevraag toe waarbij slechts één antwoord is toegestaan.
 2. Voer twee antwoordkeuzen in: Ja en Nee
 3. Bewerk de vraagopties om "Andere" toe te voegen.
 4. "Andere" dient te worden weergegeven als een commentaarveld. Meer informatie »
 5. Bewerk de label zodat deze de tekst "Leg uit waarom:" bevat
 6. Klik op Opslaan.
Ja/Nee-vraag waarbij mensen hun keuze moeten uitleggen
 1. Voeg een meerkeuzevraag toe waarbij slechts één antwoord is toegestaan.
 2. Voer twee antwoordkeuzen in: Ja en Nee
 3. Voeg een vraag van het type Enkel tekstvak toe waarin respondenten wordt gevraagd hun keuze uit te leggen.
 4. Stel het beantwoorden van beide vragen verplicht. Meer informatie »
Ja/Nee-vraag waarbij mensen alleen hoeven uit te leggen waarom zij Nee hebben gekozen
 1. Voeg een meerkeuzevraag toe waarbij slechts één antwoord is toegestaan.
 2. Voer slechts één antwoordkeuze in: Ja
 3. Bewerk de vraagopties om "Andere" toe te voegen.
 4. "Andere" dient te worden weergegeven als een antwoordkeuze. Meer informatie »
 5. Bewerk de label zodat deze de tekst "Nee, omdat:" bevat
 6. Klik op Opslaan.
Gebruik een vraag van het type meerkeuze voor Ja/Nee-vragen. Voeg Andere toe als optie voor aanvullende opmerkingen.

Ontvang antwoorden