m

Uw SurveyMonkey-gegevens

Ga naar...

Verwijderde gegevens bewaren en herstellen

Gegevens die aan uw gebruikersaccount zijn gekoppeld (met inbegrip van persoonlijke informatie en enquêtegegevens), worden bewaard zo lang als u een account bij SurveyMonkey heeft en voor zoveel langer als deze volgens de plaatselijke wetgeving mogelijk moeten worden bewaard. Zo moeten we een deel van de factureringsgegevens 10 jaar lang bewaren voor auditdoeleinden, zelfs als u uw account heeft verwijderd.

Heeft u een betaald abonnement dat later wordt gedowngraded naar een gratis abonnement, dan worden uw gegevens bewaard tenzij u uw account in zijn geheel verwijdert. Ook kan er sprake zijn van beperkingen voor de gegevens die in uw account worden weergegeven, tenzij u weer upgradet naar een betaald abonnement.

Hieronder vindt u meer informatie over wie gegevens kan verwijderen, hoelang deze worden bewaard en of u ze kunt herstellen:

Enquêtegegevens verwijderd vanuit het account

U kunt op elk gewenst moment enquêtes en gegevens uit uw account verwijderen. Enquêtegegevens die u uit uw account verwijdert, zijn niet meer toegankelijk. Ze worden echter niet onmiddellijk definitief verwijderd. Wij bewaren uw gegevens tijdelijk, zodat u informatie kunt herstellen die per ongeluk is verwijderd.

Type gegevens
Gegevens verwijderen
Gegevens herstellen
VragenZie Een vraag verwijderenZie Verwijderde vragen herstellen
ReactiesZie Reacties verwijderenZie Verwijderde reacties herstellen
EnquêtesZie Een enquête verwijderenZie Verwijderde enquêtes herstellen

Verwijderde gegevens worden wel definitief verwijderd. We kunnen dus niet garanderen dat we verwijderde gegevens weer kunnen herstellen. Hoe recenter de verwijdering, des te groter de kans dat deze ongedaan kan worden gemaakt. De gegevens worden binnen 90 dagen volledig van ons systeem verwijderd nadat deze uit uw account zijn verwijderd.

Gewoonlijk gebruiken wij geen verwijderde enquêtegegevens voor enig ander doel dan u de gelegenheid te bieden deze te herstellen. In bepaalde situaties bewaren we verwijderde gegevens om de volgende legitieme redenen:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • Om onze overeenkomsten na te leven
  • Om geschillen op te lossen
  • Om onze overeenkomsten na te leven

In dergelijke gevallen blokkeren we de gegevens, behalve voor de doeleinden waarvoor de informatie moest worden bewaard. Zodra dit niet meer nodig is, worden de gegevens verwijderd.

Account verwijderd vanuit het account

U kunt op elk gewenst moment een verwijderingsaanvraag voor uw account en de bijbehorende enquêtegegevens verzenden. Zodra u van start gaat met het verwijderen van uw account, wordt het onmiddellijk uitgeschakeld. We bewaren het account en de enquêtegegevens wel 90 dagen lang in onze database. Na deze periode worden ze wel definitief verwijderd. Tijdens deze periode kunt u contact met ons opnemen om het account te herstellen. Nadat het account definitief is verwijderd, kunnen wij dit en de enquêtegegevens in het account niet herstellen.

Gebruikersaccount in een team verwijderd door een beheerder

De primaire beheerder of beheerder van een team kan op elk gewenst moment een gebruikersaccount uit zijn of haar team verwijderen. Hierdoor wordt het gebruikersaccount onmiddellijk verwijderd, maar de enquêtegegevens blijven nog gedurende 90 dagen in onze database staan voordat deze worden verwijderd. De primaire beheerder kan binnen dit tijdsbestek van 90 dagen contact met ons opnemen met het verzoek om het desbetreffende account te herstellen.

Overgebleven exemplaren van verwijderde gegevens kunnen tot 90 dagen na de verwijdering worden bewaard op back-upmedia. Daarna worden ze overschreven.

 

Eigendom van account

SurveyMonkey is de eigenaar van de hulpmiddelen die worden gebruikt voor het samenstellen van enquêtes en het analyseren van gegevens. Welke gebruiker wij beschouwen als de eigenaar van het account en de gegevens die het bevat is afhankelijk van het abonnementtype dat wordt weergegeven in de sectie 'Accountgegevens' van de pagina Mijn account. Kies de toepasselijke sectie hieronder:

Teamabonnementen (anders dan Enterprise)

Als u een team maakt, kunt u kiezen of u SurveyMonkey namens uzelf of namens uw organisatie gebruikt. Wie wij beschouwen als de eigenaar van dit team en alle accounts in dit team, is afhankelijk van deze keuze.

Optie
Beschrijving
Ik gebruik SurveyMonkey namens mijzelfIn dit geval beschouwen wij de primaire beheerder van het team als de eigenaar van het team en van alle daaraan gekoppelde accounts. De primaire beheerder is verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen en heeft de mogelijkheid alle accounts in het team te beheren.
Ik gebruik SurveyMonkey namens mijn organisatie (zoals uw werkgever)In dit geval beschouwen wij de organisatie als de eigenaar van het team en van alle daaraan gekoppelde accounts. De primaire beheerder beheert de teamfacturering en alle accounts in het team vanuit zijn of haar account. De organisatie is echter uiteindelijk verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen. Als de primaire beheerder niet beschikbaar is, kunnen we ook werken met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de organisatie (deze persoon hoeft niet per se een account te hebben) om de accounts van het team te beheren.

Als u lid bent van het team en u geen beheerdersbevoegdheden heeft, neemt u contact op met uw primaire beheerder en vraagt u welke optie hij/zij heeft geselecteerd voor het team.

Neem contact met ons op als u uw eigenaarsoptie wilt veranderen.

Teamabonnementen (Enterprise)

Als u deel uitmaakt van een Enterprise-team, beschouwen wij de organisatie als eigenaar van een Enterprise-team en alle daaraan gekoppelde accounts.

De organisatie die is gekoppeld aan uw Enterprise-team blijft zo eigenaar van alle enquêtes en enquêtegegevens in de gebruikersaccounts die deel uitmaken van het team (met inbegrip van de accounts van de beheerder) SurveyMonkey claimt niet het eigendom van de enquêtevragen die uw organisatie opstelt of de reacties die uw organisatie verzamelt via de gebruikersaccounts.

De organisatie, of een bevoegde vertegenwoordiger daarvan, is verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen en heeft de mogelijkheid alle accounts in het team te beheren, zelfs als deze vertegenwoordiger niet de accounthouder is.

Individuele abonnementen

Als u een individueel abonnement heeft (en geen lid bent van een teamversie van een abonnement waarbij het team wordt beheerd door een andere gebruiker), bent u de enige eigenaar van, en bent u verantwoordelijk voor, de informatie die wordt gemaakt en verzameld met behulp van ons systeem. Houd u te allen tijde aan onze gebruiksvoorwaarden.

 

Privacy en vertrouwelijkheid van gegevens

Wij begrijpen dat enquêtereacties een breed scala van informatie kunnen omvatten, die soms uiterst gevoelig, vertrouwelijk of bedrijfseigen is, zowel voor uw organisatie als voor de maker van de enquête en voor de personen die u van hun persoonlijke informatie voorzien. SurveyMonkey waardeert het vertrouwen dat onze klanten, ongeacht of dit particulieren of grote organisaties zijn, in ons stellen door ons het beheer van hun enquêtegegevens toe te vertrouwen.

Het privacybeleid van SurveyMonkey is een uitvoerig document waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw enquêtegegevens. Wij moedigen u aan dit door te nemen. Wij streven ernaar om transparant te zijn met betrekking tot onze privacyprocedures, zodat er geen verrassingen zijn over wat er met uw gegevens gebeurt Wij maken op geen enkele andere wijze gebruik van uw enquêtes of de informatie die is verzameld via uw enquêtes dan is beschreven in ons privacybeleid. Wij zullen elke mogelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt in een veilige omgeving wordt bewaard.

SurveyMonkey beschrijft de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om uw gegevens veilig te houden in de veiligheidsverklaring. Uw gegevens kunnen alleen op passende wijze worden behandeld als deze ook op veilige wijze worden behandeld en opgeslagen.

Wij moedigen u, als maker van enquêtes, tevens aan goede privacyprocedures te hanteren met betrekking tot uw respondenten. Dit kan helpen de reactiepercentages en de ervaring bij het invullen van de enquête te verbeteren. Zie Aanbevolen procedures voor gegevensverzameling en privacy en Een instemmingsverklaring of privacybeleid toevoegen voor meer informatie.

 

Regionale datacenters

Als uw gegevens worden opgeslagen in een regionaal datacenter, wordt de locatie weergegeven in de sectie Accountgegevens op de pagina Mijn account. Als er niets wordt vermeld, betekent dit dat uw enquêtegegevens worden opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Bezoek ons beleidscentrum voor meer informatie over ons Canadese gegevenscentrum.

Profiteren van klantenservice

Om u te kunnen helpen, moet ons mondiale klantenserviceteam (dat zich momenteel in Ierland, Australië, Canada en de Verenigde Staten bevindt) soms kijken wat er gebeurt in uw account. Als u liever geen klantenservice van buiten uw land accepteert, kunt u deze functionaliteit uitschakelen in uw account. Als u ondersteuning accepteert, betekent dit dat onze mondiale klantenservicevertegenwoordigers toegang hebben tot uw account en gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Ondersteuning accepteren of weigeren:

  1. Ga naar de pagina Mijn account
  2. Onder Algemene voorkeuren kunt u kiezen of u wel of geen klantenondersteuning van buiten uw regio accepteert.
TIP! U kunt deze instelling in- en uitschakelen als u ondersteuning gedurende een korte periode wilt accepteren.
Lees informatie over accounteigendom, gegevensprivacy en -beveiliging, en over hoelang we uw enquêtes en gegevens bewaren.

Ontvang antwoorden