m

Uw SurveyMonkey-gegevens

Eigendom van account

SurveyMonkey is de eigenaar van de hulpmiddelen die worden gebruikt voor het samenstellen van enquêtes en het analyseren van gegevens. Welke gebruiker wij beschouwen als de eigenaar van de account en de gegevens in de account is afhankelijk van het abonnementtype dat wordt weergegeven in de sectie ACCOUNTGEGEVENS van de pagina Mijn account. Kies de toepasselijke sectie hieronder:

Teamabonnementen (anders dan Enterprise)

Als u een team maakt, kunt u kiezen of u SurveyMonkey namens uzelf of namens uw organisatie gebruikt. Wie wij beschouwen als de eigenaar van dit team en alle accounts in dit team, is afhankelijk van deze keuze.

Optie
Beschrijving
Ik gebruik SurveyMonkey namens mijzelfIn dit geval beschouwen wij de primaire beheerder van het team als de eigenaar van het team en van alle daaraan gekoppelde accounts. De primaire beheerder is verantwoordelijk voor alle betalingsverplichtingen en heeft de mogelijkheid alle accounts in het team te beheren.
Ik gebruik SurveyMonkey namens mijn organisatie (zoals uw werkgever)In dit geval beschouwen wij de organisatie als de eigenaar van het team en van alle daaraan gekoppelde accounts. De primaire beheerder beheert teamfacturering en alle accounts in het team vanuit zijn account. De organisatie is echter uiteindelijk verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen. Als de primaire beheerder niet beschikbaar is, kunnen we ook werken met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de organisatie (deze persoon hoeft niet per se een account te hebben) om de accounts van het team te beheren.

Als u lid bent van het team en u geen beheerdersbevoegdheden hebt, neemt u contact op met uw primaire beheerder en vraagt u welke optie hij/zij heeft geselecteerd voor het team.

Neem contact met ons op als u uw eigenaarsoptie wilt veranderen.

Teamabonnementen (Enterprise)

Als u deel uitmaakt van een Enterprise-team, beschouwen wij de organisatie als eigenaar van een Enterprise-team en alle daaraan gekoppelde accounts.

De organisatie die is gekoppeld aan uw Enterprise-team blijft eigenaar van alle enquêtes en enquêtegegevens die zijn opgenomen in de gebruikersaccounts die deel uitmaken van het team (met inbegrip van de accounts van de beheerder) SurveyMonkey claimt niet het eigendom van de enquêtevragen die uw organisatie opstelt of de reacties die het verzamelt via de gebruikersaccounts.

De organisatie, of een bevoegde vertegenwoordiger daarvan, is verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen en heeft de mogelijkheid alle accounts in het team te beheren, zelfs als deze vertegenwoordiger niet de accounthouder is.

Individuele abonnementen

Als u een individueel abonnement hebt (en geen lid bent van een teamversie van een abonnement waarbij het team wordt beheerd door een andere gebruiker), bent u als enige eigenaar van, en bent u verantwoordelijk voor, de informatie die wordt gemaakt en verzameld met behulp van ons systeem. Houd u te allen tijde aan onze gebruiksvoorwaarden.

Privacy en vertrouwelijkheid van gegevens

Wij begrijpen dat enquêtereacties een breed scala van informatie kunnen omvatten, die soms uiterst gevoelig, vertrouwelijk of bedrijfseigen is, zowel voor uw organisatie als voor de maker van de enquête en voor de personen die u van hun persoonlijke informatie voorzien. SurveyMonkey waardeert het vertrouwen dat onze klanten, ongeacht of dit particulieren of grote organisaties zijn, in ons stellen door ons het beheer van hun enquêtegegevens toe te vertrouwen

Het privacybeleid van SurveyMonkey is een uitvoerig document waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw enquêtegegevens. Wij moedigen u aan dit door te nemen. Wij streven ernaar om transparant te zijn met betrekking tot onze privacyprocedures, zodat er geen verrassingen zijn over wat er met uw gegevens gebeurt Wij maken op geen enkele andere wijze gebruik van uw enquêtes of de informatie die is verzameld via uw enquêtes dan beschreven in ons privacybeleid. Wij zullen elke mogelijk inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt in een veilige omgeving wordt bewaard.

SurveyMonkey beschrijft de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om uw gegevens veilig te houden in onze veiligheidsverklaring. Uw gegevens kunnen alleen op passende wijze worden behandeld als deze ook op veilige wijze worden behandeld en opgeslagen.

Wij moedigen u, als maker van enquêtes, tevens aan goede privacyprocedures te hanteren met betrekking tot uw respondenten Dit kan helpen de reactiepercentages en de ervaring bij het invullen van de enquête te verbeteren. Zie Aanbevolen procedures voor gegevensverzameling en privacy en Een instemmingsverklaring of privacybeleid toevoegen voor meer informatie.

Gegevensopslag

Als uw gegevens worden opgeslagen in een regionaal gegevenscentrum, wordt de locatie weergegeven in de sectie Accountgegevens op de pagina Mijn account. Als er niets wordt vermeld, betekent dit dat uw enquêtegegevens worden opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Bezoek ons beleidscentrum voor meer informatie over ons Canadese gegevenscentrum.

Profiteren van klantenservice

Om u te kunnen helpen, moet ons mondiale klantenserviceteam (dat zich momenteel in Ierland, Australië, Canada en de Verenigde Staten bevindt) soms kijken wat er gebeurt in uw account. Als u liever geen klantenservice van buiten uw land accepteert, kunt u deze functionaliteit uitschakelen in uw account. Als u ondersteuning accepteert, betekent dit dat onze mondiale klantenservicevertegenwoordigers toegang hebben tot uw account en gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Ondersteuning accepteren of weigeren:

  1. Ga naar de pagina Mijn account.
  2. Onder Algemene voorkeuren kunt u kiezen of u wel of geen klantenondersteuning van buiten uw regio accepteert.
TIP! U kunt deze instelling in- en uitschakelen als ondersteuning gedurende een korte periode wilt accepteren.

Verwijderde gegevens bewaren en herstellen

Gegevens die aan uw gebruikersaccount zijn gekoppeld (met inbegrip van persoonlijke informatie en enquêtegegevens) wordt bewaard zo lang als u een account bij SurveyMonkey hebt en voor zoveel langer als de plaatselijke wetgeving mogelijk vereist. Als u over een betaald account beschikt waarvoor later een downgrade wordt uitgevoerd naar een gratis abonnement, blijven uw gegevens behouden, hoewel er mogelijk beperkingen gelden met betrekking tot de gegevens die u kunt weergeven, tenzij u weer een upgrade uitvoert naar een betaald abonnement.

Als u gegevens hebt verwijderd, is hoelang deze gegevens worden bewaard, afhankelijk van wat is verwijderd en door wie dat is gebeurd. Kies de toepasselijke sectie hieronder:

Enquêtegegevens die zijn verwijderd uit het account

U kunt op elk gewenst moment enquêtes en gegevens uit uw account verwijderen. Enquêtegegevens die u uit uw account verwijdert, zijn niet toegankelijk, maar worden niet definitief verwijderd, voor zover toegestaan door de wet. Wij bewaren uw gegevens zodat u gegevens kunt herstellen die per ongeluk zijn verwijderd.

Type gegevens:
Zo werkt verwijderen
Zo werkt herstellen
VragenZie Een vraag verwijderenZie Verwijderde vragen herstellen
ReactiesZie Reacties verwijderenZie Verwijderde reacties herstellen
EnquêtesZie Een enquête verwijderenZie Verwijderde enquêtes herstellen

Oude, verwijderde gegevens worden echter uiteindelijk definitief verwijderd om geheugenruimte terug te winnen, zodat we niet kunnen garanderen dat verwijderde gegevens kunnen worden hersteld. Hoe recenter de verwijdering, des te groter de kans dat deze ongedaan kan worden gemaakt. De gegevens worden binnen 90 dagen volledig van ons systeem verwijderd nadat deze uit uw account zijn verwijderd.

Gewoonlijk gebruiken wij geen verwijderde enquêtegegevens voor enig ander doel dan u de gelegenheid te bieden deze te herstellen. Soms bewaren we verwijderde gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of de uitvoering van onze overeenkomsten af te dwingen. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat de toegang tot dergelijke gegevens geblokkeerd is voor alle doeleinden behalve degene waarvoor de informatie moet worden bewaard.

Het account is verwijderd vanuit het account

U kunt op elk gewenst moment een verwijderingsaanvraag voor uw account en de bijbehorende enquêtegegevens verzenden. Nadat u het verwijderen van uw account start, wordt het account onmiddellijk uitgeschakeld, maar het account en de enquêtegegevens blijven gedurende 30–60 dagen behouden in onze database tot onze volgende geplande verwijderingscyclus, waarbij deze vervolgens definitief worden verwijderd. U kunt binnen dit tijdsbestek contact met ons opnemen met het verzoek het desbetreffende account te herstellen. Het account is definitief verwijderd en wij kunnen dit en de enquêtegegevens in het account niet herstellen.

Een gebruikersaccount in een team is verwijderd door een beheerder

De primaire beheerder of beheerder van een team kan op elk gewenst moment een gebruikersaccount uit zijn of haar team verwijderen. Hierdoor wordt het gebruikersaccount onmiddellijk verwijderd, maar de enquêtegegevens blijven nog gedurende 30 dagen in onze database staan voordat deze worden verwijderd. De primaire beheerder kan binnen dit tijdsbestek van 30 dagen contact met ons opnemen met het verzoek om het desbetreffende account terug te zetten.

Resterende kopieën van verwijderde gegevens kunnen op back-upmedia blijven staan indien de wet dit toestaat. Deze gegevens verdwijnen gewoonlijk na 12 maanden aangezien oude back-upmedia worden overschreven met nieuwere back-ups.

Lees informatie over accounteigendom, gegevensprivacy en -beveiliging, en over hoelang we uw enquêtes en gegevens bewaren.

Ontvang antwoorden