m

Reacties doorsturen

Met de functie Reacties doorsturen kunt u meerdere antwoordkeuzes van de ene vraag meenemen naar een andere op basis van de selecties van de respondenten. U kunt alle antwoorden overnemen die de respondent heeft geselecteerd of alle antwoorden meenemen die de respondent niet heeft geselecteerd. Met deze functie kunt u van breder geformuleerde vragen overgaan naar specifieke vragen die relevanter zijn voor de respondent en die bruikbaarder zijn voor uw onderzoek.

 

Video-overzicht

Overnemen van antwoorden toevoegen

Bij Overnemen van antwoorden toevoegen moet u een verzendvraag en op een latere pagina een ontvangstvraag toevoegen. De logica Overnemen van antwoorden wordt geactiveerd als de respondent op Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan. Hieruit volgt dat een ontvangstvraag dus niet op dezelfde pagina kan staan als de bijbehorende verzendvraag.

Typen verzendvragen

De volgende typen kunnen antwoordkeuzes naar een ontvangstvraag op een latere pagina in de enquête verzenden:

 • Meerkeuzevraag
 • Selectievakjes
 • Matrix/beoordelingsschaal
 • Vervolgkeuzemenu
Typen ontvangstvragen

De volgende typen kunnen antwoordkeuzes van een verzendvraag op een vorige pagina in de enquête ontvangen:

 • Meerkeuzevraag
 • Selectievakjes
 • Matrix/beoordelingsschaal
 • Vervolgkeuzemenu
 • Rangschikking
 • Meerdere tekstvakken

Vorige antwoordkeuzes meenemen naar een ontvangstvraag:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik op de ontvangstvraag die u wilt bewerken.
 3. Selecteer Vorige antwoordkeuzes gebruiken. Controleer of u op een vorige pagina een verzendvraag hebt toegevoegd (zie de bovenstaande lijst).
 4. Kies in het vervolgkeuzemenu de vraag waarvan u antwoorden wilt overnemen in uw huidige vraag.
 5. Stel in welke antwoorden u wilt overnemen via de optie Geselecteerd door respondent of de optie Niet geselecteerd door respondent.
 6. Klik op Opslaan.

De antwoorden die worden meegenomen, worden toegevoegd na de bestaande antwoordkeuzes.

Als u een antwoordkeuze wilt verbergen voor de ontvangstvraag, klikt u op d naast de betreffende antwoordkeuze. Antwoordkeuzes die u verbergt, worden niet bij respondenten weergegeven, ongeacht hoe de respondent de verzendvraag beantwoordt.

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van hoe u overnemen van antwoorden kunt gebruiken om vervolgvragen te stellen over de keuzes die de enquêtedeelnemer heeft gemaakt:

 • Pagina 1, V1: Maak een vraag met selectievakjes om mensen te vragen welke merken ijs ze hebben gekocht.
 • Pagina 2, V2: Maak een meerkeuzevraag en neem de antwoordkeuzes mee die de enquêtedeelnemer heeft geselecteerd bij V1. Vraag mensen wat hun favoriete merk is van de merken waarvoor ze hebben aangegeven dat ze deze eerder hebben gekocht.
 • Pagina 2, V3: Maak een vraag met meerdere tekstvakken en neem de antwoordkeuzes mee die de enquêtedeelnemer niet heeft geselecteerd. Vraag enquêtedeelnemers om uit te leggen waarom ze de afzonderlijke merken niet hebben gekocht.

Direct voorbeeld

Voegt u logica Overnemen van antwoorden toe, dan worden de volgende pictogrammen weergegeven in de sectie Enquête ontwerpen (deze zijn echter niet zichtbaar wanneer respondenten de enquête invullen):

PictogramBeschrijving
éDit pictogram naast de verzendvraag geeft aan dat antwoordkeuzes van een vraag later in de enquête worden meegenomen.
éIn de ontvangstvraag geeft dit pictogram aan welke antwoordkeuzes worden meegenomen uit een vorige vraag.

Verplaats geen vragen waarop de logica Overnemen van antwoorden is toegepast. Het verplaatsen van vragen kan tot onverwacht gedrag leiden.

Verfijnen op basis van een antwoordkolom (matrix/beoordelingsschaal)

Als u antwoorden overneemt van een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal, wordt er een extra optie weergegeven waarmee u de keuzes kunt verfijnen op basis van kolomkeuzes.

Soms worden respondenten in de verzendvraag bijvoorbeeld gevraagd om elke rijkeuze te beoordelen op basis van een schaal die loopt van Helemaal mee eens tot Helemaal mee oneens. U kunt op basis van de kolomkeuze van de respondent bepalen welke rijkeuzes worden meegenomen. Kolomkeuzes vertegenwoordigen meestal een waardering of beoordeling. Hier volgt een voorbeeld van hoe u een ontvangstvraag zou kunnen configureren:

 • Als u Geselecteerd door respondent en Helemaal mee eens kiest, worden alleen rijkeuzes meegenomen waarbij de respondent Helemaal mee eens heeft geselecteerd.
 • Als u Niet geselecteerd door respondent en Helemaal mee eens kiest, worden alleen antwoordkeuzes van de respondent meegenomen als Helemaal mee eens niet wordt geselecteerd.

Hoewel u kunt instellen welke rijkeuzes worden overgenomen op basis van geselecteerde kolomkeuzes, is het niet mogelijk om de kolomkeuzes zelf mee te nemen.

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

De enquête handelt ontvangstvragen zonder antwoordkeuzes op een gepaste wijze af.

 • Als een ontvangstvraag geen antwoordkeuzes ontvangt en zelf geen antwoordkeuzes biedt, wordt deze verborgen voor respondenten.
 • Als een lege ontvangstvraag de enige vraag op een pagina is, wordt de lege pagina automatisch overgeslagen.

Resultaten analyseren

Meegenomen antwoordkeuzes worden in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête op dezelfde wijze behandeld als andere antwoordkeuzes. Alle antwoordkeuzes die worden meegenomen naar ontvangstvragen, worden opgenomen in diagrammen, gegevenstabellen en exports. U kunt ook regels maken op basis van antwoordkeuzes die zijn meegenomen.

Met de functie Reacties doorsturen kunt u meerdere antwoordkeuzes van de ene vraag meenemen naar een andere op basis van de selecties van de respondenten. U kunt alle antwoorden overnemen die de respondent heeft geselecteerd of alle antwoorden meenemen die de respondent niet heeft geselecteerd.

Ontvang antwoorden