m

Velden met open einde valideren

U kunt de volgende typen open vragen valideren, zodat respondenten hun antwoord(en) in een specifieke notatie moeten invoeren:

 • Enkelvoudig tekstvak
 • Meerdere tekstvakken
 • Datum/tijd

De antwoordnotatie valideren

U kunt de vraagtypen Enkelvoudig tekstvak of Meerdere tekstvakken valideren, zodat alleen antwoorden zijn toegestaan die op een specifieke wijze zijn opgemaakt.

U kunt als volgt een vraag met tekstvak valideren:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Enkelvoudig tekstvak of Meerdere tekstvakken toe aan de enquête.
 2. Klik op het tabblad Opties.
 3. Klik op Antwoord valideren voor een specifieke indeling.
 4. Kies een van de volgende validatieopties:
  • Een specifieke lengte - Respondenten moeten een antwoord invoeren dat binnen een specifiek tekenbereik valt.
  • Een heel getal - Respondenten moeten een heel getal invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
  • Een decimaal getal - Respondenten moeten een decimaal getal invoeren binnen een specifiek getallenbereik.
  • Een datum (MM/DD/JJJJ) - Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie MM/DD/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
  • Een datum (DD/MM/JJJJ) - Respondenten moeten een datum invoeren in de notatie DD/MM/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
  • Een e-mailadres - Respondenten moeten een e-mailadres invoeren. OPMERKING: Er is geen manier om te valideren of respondenten een geldig e-mailadres hebben ingevoerd. Er wordt alleen gedetecteerd of het antwoord al dan niet de indeling van een e-mailadres heeft.
 5. Klik op Opslaan.

OPMERKING: Vragen van het type Commentaarvak kunnen niet worden gevalideerd.

Alleen numerieke gegevens toestaan

U kunt het vraagtype Meerdere tekstvakken valideren, zodat alleen numerieke gegevens (positieve hele getallen) zijn toegestaan en de optie wordt weergegeven om als vereiste te stellen dat alle velden samen een vaste som opleveren.

U kunt als volgt instellen dat een vraag van het type Meerdere tekstvakken alleen numerieke gegevens mag bevatten:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Meerdere tekstvakken toe aan de enquête.
 2. Schakel onder de labels Tekstvakken het selectievakje Alleen numerieke gegevens toestaan in.
 3. Pas het bericht voor nummervalidatie aan (optioneel).
 4. Klik op Opslaan.

Een vraag van het type Datum/tijd valideren

U kunt als volgt een vraag van het type Datum/tijd valideren, zodat alleen datums in een specifieke notatie worden verzameld:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Datum/tijd toe aan de enquête.
 2. Selecteer Datuminfo naast Verzamelen.
 3. De opties om te kiezen tussen de notaties MM/DD/JJJJ en DD/MM/JJJJ worden aan de rechterkant weergegeven. Selecteer de notatie van uw voorkeur.
 4. Pas het bericht voor datumvalidatie aan, zodat specifiek wordt aangegeven hoe respondenten hun antwoord moeten opmaken.
TIP! Als u een datumbereik wilt valideren, gebruikt u het vraagtype enkelvoudig tekstvak of meerdere tekstvakken.

"Validatie" van tekstvak Andere

Als u het tekstvak "Andere" toevoegt aan een gesloten vraag van het type Meerkeuze, Vervolgkeuze of Matrix, kunt u dat veld valideren, zodat respondenten verplicht zijn hun antwoord in een specifieke notatie in te voeren. Meer info: Tekstvak "Andere" valideren

Ontvang antwoorden