m

Enquêtes vooraf bekijken en testen

Gebruik de sectie Voorbeeld en score voordat u de enquête verzendt om te controleren of alles op de verwachte manier werkt. Er gelden enkele beperkingen wanneer u een live enquête bewerkt. Het is dan ook zinvol om eventuele problemen in uw enquêteontwerp te vinden voordat u de enquête verstuurt.

Ga naar...

 

Een voorbeeld van uw enquête weergeven

Met de sectie Voorbeeld en score kunt u alle onderdelen testen die u via de pagina Enquête ontwerpen aan uw enquête hebt toegevoegd.

Een voorbeeld weergeven van uw enquêteontwerp

Een voorbeeld weergeven van uw enquêteontwerp:

 1. Ga naar het onderdeel Voorbeeld en score van uw enquête.
 2. Gebruik het live enquêtevoorbeeld om uw enquête te testen en uw enquêteontwerp weer te geven.
 3. Controleer of de functies die in uw enquêteontwerp zijn opgenomen, zoals antwoordvalidatie of vereiste vragen, naar behoren werken.
 4. Schakel tussen Desktop, Tablet en Mobiel linksonder in de hoek om een voorbeeld van de enquête op verschillende apparaten weer te geven. We raden aan de gehele enquête in elke afzonderlijke modus te doorlopen.

Een voorbeeld weergeven van uw enquêtelogica

Als u logicafuncties hebt toegevoegd aan uw enquête, kunt u met de functie Voorbeeld van logica snel alle logica testen die is toegepast op uw enquête en controleren of alles volgens de verwachting werkt.

Terwijl u antwoordkeuzes selecteert en verschillende enquêtepaden test, wordt op de zijbalk het pad gemarkeerd met groene badges. Groene badges geven aan waarnaar bepaalde antwoordkeuzes uw enquête-invullers leiden, terwijl grijze badges toekomstige of niet-geselecteerde keuzes vertegenwoordigen.

Wilt u navigatie-informatie weergeven, dan kunt u de aanwijzer op paginanummers en vraagnummers plaatsen om de gekoppelde tekst weer te geven.

TIP! Als u Geavanceerd vertakken en Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden gebruikt op basis van aangepaste gegevens of aangepaste variabelen in uw enquête, kunt u deze functionaliteit niet testen via Voorbeeld van logica. Zie Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden testen of Geavanceerd vertakken testen voor meer informatie.

 

Een verzamelprogramma voor testen maken

Het enquêtevoorbeeld houdt geen rekening met verzamelprogrammaopties. Daarom krijgt u met een verzamelprogramma voor testen een beter overzicht van de gehele enquête-ervaring, van het begin tot het eind.

Met het verzamelprogramma voor testen kunt u niet alleen de enquête invullen, maar ook testreacties registreren en testreacties weergeven in de sectie Resultaten analyseren. Zo kunt u controleren hoe uw gegevens worden weergegeven en ook het ontwerp wijzigen voordat u de enquête verzendt.

Een verzamelprogramma voor testen maken:

 1. Maak een webkoppeling voor de enquête. U maakt nu een URL die u kunt gebruiken om de enquête in te vullen.
 2. Klik op W linksboven in de hoek van het verzamelprogramma om de naam ervan te wijzigen in "Verzamelprogramma voor testen", zodat u dit verzamelprogramma niet verwart met uw echte verzamelprogramma's.
 3. Schakel in de verzamelopties Meerdere reacties in. Hiermee kunt u de enquête meerdere keren testen.
 4. Controleer de andere verzamelprogrammaopties.
 5. Kopieer de URL die u in stap één hebt gemaakt en plak deze in de adresbalk van uw browser.
 6. Vul de enquête in.
 7. Controleer hoe de resultaten worden weergegeven in de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 8. Breng eventuele wijzigingen aan in het enquêteontwerp of in de verzamelprogrammaopties.
 9. Wis na het testen de reacties uit het verzamelprogramma, zodat deze uw enquêteresultaten niet beïnvloeden.
TIP! Als u verzamelprogramma's voor uitnodiging per e-mail of sms-bericht gebruikt, kunt u een teste-mail of test-sms-bericht verzenden om te zien hoe uw bericht eruit ziet in uw e-mailprogramma of mobiele tekstapp.

 

Opmerkingen en feedback ontvangen

Opmerkingen voor een enquête achterlaten

U kunt mensen vragen opmerkingen achter te laten op uw enquête in de voorbeeldmodus. Zo kunt u samenwerken in SurveyMonkey in plaats van feedback heen en weer te mailen.

Uw enquête laten beoordelen

SurveyMonkey-genie beoordeelt uw enquête en stuurt u aanbevelingen op maat voor verbeteringen voordat u de enquête uitstuurt om reacties te verzamelen.

Een enquêtevoorbeeld delen

Als u een enquêtevoorbeeld wilt delen in populaire apps voor samenwerking, klikt u op Uitnodigen. U kunt een enquêtevoorbeeld plaatsen op een Slack-kanaal of opslaan op Microsoft OneDrive of GoogleDrive.

Controleer in de sectie Voorbeeld en score of de opeenvolging en instellingen goed werken. U kunt ook met een verzamelprogramma zien hoe een respondent de volledige enquête zou ervaren.

Ontvang antwoorden