m

Enquêtes vooraf bekijken en testen

Gebruik Voorbeeld weergeven en testen voordat u de enquête verzendt om te controleren of alles op de verwachte manier werkt. U kunt Voorbeeld weergeven en testen openen boven aan de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête. Er gelden enkele beperkingen wanneer u een live enquête bewerkt. Het is daarom nuttig om eventuele problemen in uw enquêteontwerp aan het licht te brengen voordat respondenten op deze problemen stuiten.

De modus Voorbeeld weergeven en testen openen

U kunt de functie voor het weergeven van een voorbeeld en het testen gebruiken om alles te testen dat u via de pagina Enquête ontwerpen aan uw enquête hebt toegevoegd.

Een voorbeeld weergeven en uw enquêteontwerp testen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik bovenaan de pagina op Voorbeeld weergeven en testen. Er wordt een nieuw venster geopend waarin een voorbeeld van uw enquête wordt weergegeven.
 3. Controleer of de logica en functies die u mogelijk hebt opgenomen in uw enquêteontwerp naar behoren functioneren, zoals Logica voor overslaan, antwoordvalidatie, vereiste vragen en overnemen van vragen en antwoorden.
 4. Schakel tussen Desktop, Tablet en Mobiel linksonder in de hoek om een voorbeeld van de enquête op verschillende apparaten weer te geven. We raden aan de gehele enquête in de afzonderlijke modi te doorlopen.
TIP! Als er gebruik wordt gemaakt van Geavanceerd vertakken en Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden op basis van aangepaste gegevens of aangepaste variabelen in uw enquête, kunt u deze functionaliteit niet testen via Voorbeeld weergeven en testen. Zie Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden testen of Geavanceerd vertakken testen voor meer informatie.

Samenwerken en feedback verzamelen

U kunt de voorbeeldkoppeling delen met anderen als u feedback over uw enquête wilt verzamelen. U deelt op deze manier de voorbeeldmodus voor de enquête, zodat anderen het enquêteontwerp kunnen testen. In de voorbeeldmodus worden er geen enquêtereacties geregistreerd. Zorg er dus voor dat u een webkoppeling maakt wanneer u klaar bent om reacties te verzamelen.

De modus Voorbeeld weergeven en testen delen met anderen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik bovenaan de pagina op Voorbeeld weergeven en testen. Er wordt een nieuw venster geopend met een voorbeeld van de enquête.
 3. U kunt daarna het volgende doen: de URL kopiëren en deze plakken op de adresbalk, de URL delen op een gewenste wijze of mensen uitnodigen om opmerkingen achter te laten.
TIP! Als u deel uitmaakt van een team, kunt u enquêtes delen met medewerkers en hen volledige toegang voor bewerken geven.

Een verzamelprogramma voor testen maken

Aangezien Voorbeeld weergeven en testen geen rekening houdt met verzamelprogramma-opties, leidt het maken van een verzamelprogramma voor testen tot een uitgebreider inzicht in de gehele enquête-ervaring, van het begin tot het einde.

Naast dat de enquête kan worden ingevuld, kunt u met verzamelprogramma's voor testen testreacties registreren en testreacties weergeven in de sectie Resultaten analyseren, zodat u kunt controleren hoe uw gegevens worden weergegeven en u eventueel ontwerpwijzigingen kunt aanbrengen voordat u de enquête verzendt.

Een verzamelprogramma voor testen maken:

 1. Maak een webkoppeling voor de enquête. U maakt hierbij een URL die u kunt gebruiken om de enquête in te vullen.
 2. Klik op W links boven in de hoek van het verzamelprogramma om de naam ervan te wijzigen in "Verzamelprogramma voor testen", zodat u dit verzamelprogramma niet verwart met uw echte verzamelprogramma's.
 3. Schakel in de verzamelopties Meerdere reacties in. Hiermee kunt u de enquête meerdere keren testen.
 4. Controleer de overige verzamelprogramma-opties.
 5. Kopieer de URL die u in stap één hebt gemaakt en plak deze in de adresbalk van uw browser.
 6. Vul de enquête in.
 7. Controleer hoe de resultaten worden weergegeven in de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 8. Voer zo nodig bewerkingen uit in het enquêteontwerp of in de verzamelprogrammaopties.
 9. Wis de reacties uit het verzamelprogramma nadat u het testen hebt voltooid, zodat deze uw enquêteresultaten niet beïnvloeden.
TIP! Als u Uitnodiging per e-mail gebruikt, kunt u een testbericht verzenden vanaf de pagina Plannen om te zien hoe het bericht wordt weergegeven in uw e-mailclient.
Klik op Weergeven en testen boven aan het gedeelte Enquête ontwerpen om er zeker van te zijn dat de flow en de instellingen werken zoals verwacht. U kunt ook een verzamelprogramma maken om te zien hoe een respondent de volledige enquête zou ervaren.

Ontvang antwoorden