m

Kan ik een vraag maken die de cijfers bij elkaar optelt of een dynamisch totaal weergeeft?

U kunt het vraagtype Meerdere tekstvakken valideren zodat alleen numerieke gegevens zijn toegestaan en vereisen dat alle velden samen een vaste som opleveren. In dit veld kunnen alleen positieve, gehele getallen worden ingevoerd.

U kunt als volgt een vraag van het type Meerdere tekstvakken valideren zodat een vaste numerieke som is vereist:

  1. Klik op de tab Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag van het type Meerdere tekstvakken om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Meerdere tekstvakken toe vanuit de sectie OPBOUWFUNCTIE van de linkerzijbalk.
  3. Selecteer onder de velden Tekstvakken de optie Alleen numerieke gegevens toestaan.
  4. Selecteer Een vaste som vereisen.
  5. Voer in het veld Som van alle antwoorden = het getal in dat de som moet zijn van alle antwoorden bij elkaar opgeteld.
  6. Pas het foutbericht aan zodat het duidelijk is wat moet gebeuren bij de vraag.
  7. Klik op Opslaan.
TIP! Als u een vaste som vereist, moet u het vereiste totaal vermelden in de vraag tekst zelf zodat respondenten meteen weten hoe zij de vraag correct moeten beantwoorden.

Percentages

Een veelvoorkomend gebruik van deze functie is respondenten vragen om antwoorden in percentages te geven die bij elkaar opgeteld 100% opleveren. In het veld voor numerieke gegevens kunnen echter geen percentagetekens worden ingevoerd. Wij stellen voor dat u vraagtekst toevoegt waarin respondenten opdracht krijgen om het percentageteken (%) weg te laten uit hun reacties.

Dynamisch totaal

Respondenten krijgen geen dynamisch totaal te zien tijdens het invoeren van hun antwoorden, maar als zij een reeks van getallen invoeren die bij elkaar opgeteld niet de vereiste vaste som opleveren, ontvangen zij een foutbericht als zij proberen om naar de volgende pagina van de enquête te gaan om aan te geven dat de keuzen bij elkaar opgeteld een specifiek getal moeten opleveren.

U kunt als eis stellen dat tekstvakvelden samen een vast totaal opleveren (moet een positief geheel getal zijn).

Ontvang antwoorden