m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Kan ik een vraag maken die de som van de getallen berekent of een huidige som weergeeft?

U kunt het vraagtype Meerdere tekstvakken valideren zodat alleen numerieke gegevens zijn toegestaan. Alle velden vormen dan samen een vast totaal. Dit veld accepteert alleen positieve, hele getallen.

Een vraag met meerdere tekstvakken valideren zodat een vast numeriek totaal vereist is:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag met meerdere tekstvakken om de vraag te bewerken. Of voeg een vraagtype Meerdere tekstvakken toe vanuit de sectie Opbouwen in de linkerzijbalk.
  3. Onder de velden met tekstvakken selecteert u Alleen numerieke gegevens toestaan.
  4. Selecteer Een vaste som vereisen.
  5. Voer in het veld Som van alle antwoorden = het getal in dat het totaal moet zijn van alle antwoorden.
  6. Pas het foutbericht aan zodat de vereisten voor de vraag duidelijk zijn.
  7. Klik op Opslaan.
Tip! Als u een vaste som vereist, vermeld dan deze som in de vraag. Zo weten respondenten meteen hoe ze de vraag juist kunnen beantwoorden.

Percentages

Deze functie wordt vaak gebruikt om respondenten te vragen antwoorden te geven in percentages tot een totaal van 100%. Het veld met numerieke gegevens accepteert echter geen procenttekens. U kunt in de vraagtekst respondenten laat weten dat ze het procentteken (%) uit hun reacties moeten weglaten.

Huidige som

Respondenten zien geen dynamische update van de huidige som terwijl ze hun antwoorden invoeren. Maar als ze een set getallen opgeven die niet samen de vereiste vaste som vormen, zien ze een foutbericht als ze naar de volgende pagina van de enquête proberen te gaan. Hierin staat dat de keuzes in totaal een specifiek getal moeten vormen.

U kunt vereisen dat tekstvakvelden opgeteld een vaste som moeten vormen (dit moet een positief geheel getal zijn).

Ontvang antwoorden