m

Kan ik om creditcardgegevens, sofi-nummers of andere persoonlijke informatie vragen?

Gebruik geen vragen in uw enquête waarin wordt gevraagd om creditcardgegevens, sofinummers, wachtwoorden of vergelijkbare typen informatie van uw respondenten. Wij kunnen zonder kennisgeving alle enquêtes uit de lucht halen waarin om deze typen informatie wordt gevraagd.

Het is toegestaan om demografische vragen op te stellen voor het verzamelen van gegevens als namen, adressen en contactgegevens. Wij beschikken over een aantal demografische vragen in de Vragenbank.

Als u betalingen moet verwerken, bekijkt u Wufoo (een ander product van SurveyMonkey). Hierbij kunt u betalingsverwerkers zoals PayPal en Stripe opnemen.

Voldoet u aan de HIPAA-voorschriften? Als u een betrokken instantie bent, moet u HIPAA inschakelen voor uw account voordat u beschermde gezondheidsgegevens gaat verzamelen.
Maak geen vragen in uw enquête waarin u respondenten vraagt hun creditcardgegevens, sociale verzekeringsgegevens, wachtwoorden of vergelijkbare typen informatie te verstrekken.

Ontvang antwoorden