m

Randomisatie van blokken

Betaalde functie: Randomisatie van blokken is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Met randomisatie van blokken kunt u pagina's van uw enquête groeperen in blokken en vervolgens logica toevoegen voor het roteren, omwisselen of in willekeurige volgorde weergeven van de blokken. U kunt ook logica toevoegen aan de pagina's binnen één blok. Hierdoor minimaliseert u het 'volgorde-effect' in uw enquête.

Randomisatie van blokken gebruiken:

 1. Ga naar het onderdeel Enquête ontwerpen van de enquête.
 2. Klik op de linkerzijbalk op Logica.
 3. Klik op Randomisatie van blokken.
 4. Maak blokken.
 5. Voeg logica aan de blokken toe.
TIP! Het toevoegen van logica moet de laatste stap zijn. Voeg alle vragen en pagina's aan het enquêteontwerp toe voordat u blokken maakt en logica toepast.

Blokken maken

Een blok is een groep opeenvolgende pagina's in uw enquête. U kunt maximaal 300 blokken maken in uw enquête.

Blokken maken:

 1. Klik onder het menu Logica op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Klik op + Nieuw blok.
 3. Selecteer de opeenvolgende pagina's die u in het blok wilt opnemen. Sommige pagina's worden mogelijk uitgeschakeld als u al logica hebt toegevoegd aan deze pagina's die niet compatibel is met Randomisatie van blokken.
 4. Klik op Blok toevoegen.
 5. Maak meer blokken wanneer dat nodig is.
 6. Wanneer u klaar bent met het maken van al uw blokken, klikt u op de optie Gereed die linksonder in het menu wordt weergegeven.

Bloknamen duiden het paginabereik aan dat in het blok is opgenomen. Een blok dat bijvoorbeeld pagina 4, pagina 5, pagina 6 en pagina 7 van uw enquête bevat, krijgt de naam Blok: P4-P7.

TIP! Een pagina kan in slechts één blok worden opgenomen. Als u dezelfde pagina in meerdere blokken wilt gebruiken, kunt u in plaats daarvan een kopie van de pagina maken en deze pagina vervolgens in een ander blok gebruiken.

Blokken bewerken

Een blok bewerken:

 1. Klik onder het menu LOGICA op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Klik op Blokken bewerken.
 3. Klik op . rechts van het blok.
 4. Klik op Details van blok weergeven of Blok opsplitsen.

Logica aan blokken toevoegen

U kunt bloklogica toevoegen om te bepalen in welke volgorde de blokken of pagina's binnen een blok worden weergegeven bij de respondent. Er zijn twee manieren om bloklogica toe te passen:

Bloklogica
Beschrijving
Op meerdere blokkenPas randomisatielogica toe op de blokken zelf of op een subset van blokken.

U kunt bovendien een limiet instellen voor het aantal blokken dat wordt getoond aan een respondent.
Binnen één blokPas randomisatielogica toe op de pagina's binnen één blok.

U kunt beide typen bloklogica toepassen op een enquête.

Logica toepassen op meerdere blokken

Logica toepassen op meerdere blokken:

 1. Klik onder het menu Logica op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Kies onder Bloklogica toevoegen de optie Op meerdere blokken.
 3. Kies een logicatype (zie de onderstaande tabel voor meer informatie).
 4. Kies onder Getroffen blokken of u de logica wilt toevoegen op Alle blokken in deze enquête of op Geselecteerde blokken, waarbij u een subset van blokken kiest waarop de logica wordt toegepast.
 5. Optioneel: Selecteer Aantal weer te geven blokken beperken en voer een limiet in.
 6. Klik op Toepassen.
Logicatype
Beschrijving
Geen randomisatie van blokkenEr wordt geen logica op de blokken toegepast. Deze worden op volgorde getoond aan de respondenten.
Randomisatie van blokkenBlokken worden in willekeurige volgorde getoond aan elke nieuwe respondent.
Blokken omwisselenGemiddeld wordt bij de helft van de respondenten de blokvolgorde omgewisseld. Bijvoorbeeld: 3, 2, 1 in plaats van 1, 2, 3.
Blokken roterenIedere respondent krijgt een willekeurig eerste blok te zien, met volgende blokken geordend op opeenvolgende volgorde op basis van het eerste blok. Bijvoorbeeld: bij de eerste respondent wordt 3, 4, 5, 1, 2 weergegeven, bij de tweede respondent wordt 2, 3, 4, 5, 1 weergegeven en bij de derde respondent wordt 5, 1, 2, 3, 4 weergegeven.
 
Het aantal blokken beperken dat wordt weergegeven

Als u logica toepast op meerdere blokken, kunt u tevens de instelling Aantal weer te geven blokken beperken inschakelen en het aantal blokken invoeren dat u voor afzonderlijke respondenten wilt weergeven. Met deze instelling kunt u enquêtemoeheid verminderen bij respondenten doordat u hen een kleinere subset blokken toont die moeten worden beantwoord. Tegelijkertijd kunt u nog steeds reacties verzamelen voor een grotere enquête.

De instelling Aantal weer te geven blokken beperken is van toepassing op alle blokken in de enquête, zelfs als de instelling Getroffen blokken zo is ingesteld dat logica alleen wordt toegepast op geselecteerde blokken.

Als u bijvoorbeeld een limiet van twee blokken instelt, worden bij de respondent de eerste twee blokken weergegeven die ze zouden hebben gezien op basis van het logicatype dat u hebt toegepast. Zie het onderstaande voorbeeld:

Totaal aantal blokken in de enquête
Limiet voor het aantal blokken
Logicatype
Getroffen blokken
Wat bij respondenten wordt weergegeven
4 (zonder extra pagina's die niet in een blok zijn opgenomen)2Blokken draaienAlle blokken in deze enquête

Elke respondent ziet alleen de eerste twee blokken die hij of zij zou hebben gezien op basis van zijn of haar positie in de rotatie.

 • Bij de eerste respondent wordt Blok 1, vervolgens Blok 2 en daarna het einde van de enquête weergegeven.
 • Bij de tweede respondent wordt Blok 2, vervolgens Blok 3 en daarna het einde van de enquête weergegeven.
 • Bij de derde respondent wordt Blok 3, vervolgens Blok 4 en daarna het einde van de enquête weergegeven.
 • Bij de vierde respondent wordt Blok 4, vervolgens Blok 1 en daarna het einde van de enquête weergegeven.
 • Bij de vijfde respondent wordt Blok 1, vervolgens Blok 2 en daarna het einde van de enquête weergegeven.
Logica binnen één blok toepassen

Logica binnen één blok toepassen:

 1. Klik onder het menu LOGICA op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Kies onder Bloklogica toevoegen de optie Binnen één blok.
 3. Klik op het blok waarop u de logica wilt toepassen.
 4. Kies een logicatype (zie de onderstaande tabel voor meer informatie).
 5. Kies onder Getroffen pagina's of u de logica wilt toevoegen op Alle pagina's in dit blok of op Geselecteerde pagina's, waarbij u een subset van pagina's kiest waarop de logica wordt toegepast.
 6. Klik op Toepassen.
Logicatype
Beschrijving
Geen randomisatie van pagina'sEr wordt geen logica op de pagina's binnen het blok toegepast. Deze worden op volgorde weergegeven voor de respondenten.
RandomisatiePagina's binnen het blok worden in willekeurige volgorde weergegeven voor elke nieuwe respondent.
Pagina's omwisselenBij gemiddeld de helft van de respondenten wordt de paginavolgorde omgekeerd weergegeven. Bijvoorbeeld: 3, 2, 1 in plaats van 1, 2, 3.
Pagina's draaienIedere respondent krijgt een willekeurige eerste pagina te zien, met de volgende pagina's van het blok opeenvolgend geordend op basis van de eerste pagina. Bijvoorbeeld: bij de eerste respondent wordt 3, 4, 5, 1, 2 binnen het blok weergegeven, bij de tweede respondent wordt 2, 3, 4, 5, 1 weergegeven en bij de derde respondent wordt 5, 1, 2, 3, 4 weergegeven.

 

Voorbeeld

Randomisatie van blokken wordt veel gebruikt voor het testen van concepten. Stel dat u drie verschillende advertenties wilt testen. U moet in dat geval drie blokken met pagina's maken, één voor elke advertentie.

Pagina 1Pagina 2:Pagina 3:Pagina 4:Pagina 5:Pagina 6:Pagina 7:Pagina 8:
 Blok 1Blok 2Blok 3 
FF + FF + FF + FF

Als u bij elke respondent alle drie de blokken in een willekeurige volgorde wilt weergeven, voegt u logica toe voor het randomiseren van alle blokken in de enquête toe. Bij alle respondenten wordt pagina 1 als eerste en pagina 8 als laatste pagina weergegeven, en de blokken worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Als u bij elke respondent slechts één willekeurig blok wilt weergeven, voegt u eerst logica toe voor het randomiseren van alle blokken in de enquête. Beperk vervolgens het aantal weer te geven blokken tot 1. Bij respondenten wordt Pagina 1 weergegeven, vervolgens wordt één willekeurig blok weergegeven dat is geselecteerd uit Blok 1 OF Blok 2 OF Blok 3 en vervolgens wordt Pagina 8 weergegeven.

Randomisatie van blokken gebruiken met andere logicaopties

Logicaoptie
Hoe dit werkt met randomisatie van blokken
Logica voor overslaanU kunt logica voor het overslaan van vragen of logica voor het overslaan van pagina's gebruiken om respondenten vanuit een blok te laten overslaan naar het einde van de enquête, een diskwalificatiepagina, of een toekomstige pagina in uw enquête op voorwaarde dat de pagina niet behoort tot een blok of dat er geen randomisatie van pagina's op is toegepast.
Geavanceerd vertakkenU kunt Geavanceerd vertakken gebruiken om respondenten vanuit een blok te laten overslaan naar het volgende beschikbare blok in de enquête.
Randomisatie van pagina's

Het is niet mogelijk om Randomisatie van pagina's toe te passen op pagina's binnen een blok. Deze logicaoptie is uitgeschakeld voor pagina's binnen een blok. In plaats daarvan kunt u pagina's in willekeurige volgorde weergeven binnen één blok via de functie Randomisatie van blokken om hetzelfde resultaat te bereiken.

Randomisatie van vragenU kunt randomisatie van vragen toepassen op pagina's binnen blokken.

Resultaten analyseren

Wanneer u een enquête waarvoor u randomisatie van blokken hebt ingesteld verzendt, kunt u zien in welke volgorde elke respondent de pagina's in uw enquête heeft gezien door de resultaten in de XLS-indeling te exporteren.

De paginavolgorde per respondent exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 2. Klik op Alles exporteren in de rechterbovenhoek van de pagina.
 3. Kies Alle reactiegegevens.
 4. Kies XLS.
 5. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de export om deze te downloaden.
 6. Open via de map voor Excel het bestand PageOrder.xls.

Kolom A bevat de respondent-ID. Deze komt overeen met de respondent-ID in het spreadsheet (Sheet_1.xls) met uw enquêteresultaten.

Kolom B bevat het paginanummer van de eerste pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven, kolom C bevat het paginanummer van de tweede pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven enzovoort.

Met logica voor randomisatie van blokken kunt u pagina's van uw enquête groeperen in blokken en vervolgens logica toevoegen voor het roteren, omwisselen of in willekeurige volgorde weergeven van de blokken. U kunt ook logica toevoegen aan de pagina's binnen één blok. Hierdoor minimaliseert u vooroordelen op basis van de volgorde van vragen.

Ontvang antwoorden