m

Een N.v.t.-optie (Niet van toepassing) toevoegen

U kunt een kolom met de naam N.v.t. (Niet van toepassing) toevoegen aan elk vraagtype waarbij gebruik wordt gemaakt van gewichten:

  • Matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast)
  • Rangschikking

Als respondenten de antwoordoptie N.v.t. selecteren, wordt dat antwoord niet meegerekend in het gewogen gemiddelde dat wordt berekend in het gedeelte Resultaten analyseren.

U kunt als volgt de kolom N.v.t. toevoegen aan een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Rangschikking:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Rangschikking om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe.
  3. Selecteer onder de velden met antwoordkeuzen de optie Een kolom N.v.t. toevoegen. OPMERKING: Als u een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal gebruikt, wordt deze optie pas weergegeven nadat u de optie Gewichten gebruiken hebt geselecteerd.
  4. Het veld met de antwoordkeuze N.v.t. wordt samen met de overige keuzen weergegeven. Als u een ander label dan "N.v.t." wilt, kunt u een nieuw label invoeren (optioneel).
  5. Klik op Opslaan.

Matrix/beoordelingsschaal

Als u een kolom N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast), wordt een kolom N.v.t. waaraan geen gewicht is toegekend toegevoegd aan de antwoordkeuzen.

Als een beoordelingsitem niet van toepassing is op een respondent, stelt de kolom N.v.t. de respondent in staat de vraag over te slaan in plaats van een onnauwkeurig antwoord te kiezen.

Rangschikking

Als u de optie N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Rangschikking, wordt het selectievakje N.v.t. toegevoegd aan het einde van elke rij. Als een respondent het selectievakje N.v.t. inschakelt, wordt die rij grijs weergegeven en wordt deze niet meegenomen in de rangschikking van die respondent.

Respondenten beantwoorden een vraag van het type Rangschikking door hun antwoorden in volgorde van voorkeur te slepen, zodat u ervoor kunt zorgen dat zelfs de opties met de laagste rangschikking nog steeds gelden voor die respondent. Als een respondent niet over de mogelijkheid beschikt om aan te geven dat een rangschikkingsitem niet op hem of haar van toepassing is, wordt hij of zij gedwongen die keuze toch in de rangschikking op te nemen, waardoor ongeldige gegevens kunnen ontstaan.

Een optie N.v.t. toevoegen aan andere vraagtypen

U kunt ook een optie N.v.t. toevoegen als extra antwoordkeuze aan andere vraagtypen, zoals Meerkeuze, maar het systeem verwijdert deze keuze niet automatisch uit de analyse.

Als u meer wilt weten over de voor- en nadelen van de antwoorkeuze N.v.t. bekijkt u ons blogbericht hier: The N/A Answer Choice: When It’s Good To Use & When It’s Not (uitsluitend in het Engels).

U kunt de optie N.v.t. toevoegen aan een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Rangschikking, zodat deze antwoorden niet worden meegerekend in het gewogen gemiddelde dat wordt berekend in het gedeelte Resultaten analyseren.

Ontvang antwoorden