m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Een optie N.v.t. (niet van toepassing) toevoegen

U kunt een kolom N.v.t. (niet van toepassing) toevoegen aan ieder vraagtype dat gewichten gebruikt:

  • Matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast)
  • Rangschikking

Als respondenten de antwoordoptie N.v.t. selecteren, wordt dit antwoord niet meegenomen in de berekeningen voor het gewogen gemiddelde van de vraag in de sectie Resultaten analyseren.

Een kolom N.v.t. toevoegen aan een vraag met een matrix/beoordelingsschaal of een rangschikkingsvraag:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag met een matrix/beoordelingsschaal of rangschikkingsvraag om de vraag te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe.
  3. Onder de antwoordkeuzevelden selecteert u Een kolom N.v.t. toevoegen. Opmerking: Als u een vraag met een matrix/beoordelingsschaal gebruikt, ziet u deze optie pas als u de optie Gewichten gebruiken selecteert.
  4. Het antwoordkeuzeveld N.v.t. is tussen de rest van de keuzes te zien. Als u een ander label wilt dan N.v.t., kunt u een nieuw label invoeren (optioneel).
  5. Klik op Opslaan.

Matrix/beoordelingsschaal

Als u een kolom N.v.t. toevoegt aan een vraag met een matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast), wordt er een kolom N.v.t. zonder een gekoppeld gewicht toegevoegd aan de kolomkeuzes.

Als een beoordelingsitem niet van toepassing is voor een respondent, hoeven ze met een kolom N.v.t. de vraag eigenlijk niet te beantwoorden in plaats van een onnauwkeurig antwoord te kiezen.

Rangschikking

Als u een optie N.v.t. toevoegt aan een rangschikkingsvraag, wordt er een selectievakje N.v.t. toegevoegd aan het einde van elke rij. Selecteert een respondent een selectievakje N.v.t. selecteert, wordt deze rij grijs gearceerd en wordt hij niet opgenomen in de rangschikkingsvolgorde van deze respondent.

Respondenten beantwoorden een rangschikkingsvraag door hun antwoorden in de volgorde van voorkeur te slepen en neer te zetten. Zorg er dus voor dat zelfs de laagst gerangschikte opties nog steeds van toepassing zijn op de respondent. Als een respondent niet kan aangeven dat een rangschikkingsitem niet op hen van toepassing is, moeten ze deze keuze toch in hun rangschikking opnemen. Dit kan slechte gegevens opleveren.

Een optie N.v.t. toevoegen aan andere vraagtypen

U kunt ook een optie N.v.t. als aanvullende antwoordkeuze toevoegen aan andere vraagtypen, zoals meerkeuzevragen. Maar het systeem verwijdert deze keuzes niet automatisch uit de analyse.

Meer weten over de voor- en nadelen van de antwoordkeuze N.v.t.? Lees dan onze blogpost: De antwoordkeuze N.v.t.: wanneer wel gebruiken en wanneer niet (alleen in het Engels).

U kunt een optie N.v.t. toevoegen aan een vraag met een matrix/beoordelingsschaal of een rangschikkingsvraag. Deze antwoorden worden niet meegenomen in het gewogen gemiddelde dat wordt berekend in de sectie Resultaten analyseren.

Ontvang antwoorden