SurveyMonkey

Bireysel yanıtları, bir toplayıcıdaki tüm yanıtları veya anketin tamamındaki tüm yanıtları silebilirsiniz. Paylaşılan bir anketten yanıtları silerseniz, bunlar paylaşılan erişime sahip hesaplardan da silinir.

Ücretsiz bir abonelik paketine sahipseniz, hesabınızın verebileceği ve silebileceği yanıt sayısı, hesabınızın ne zaman oluşturulduğuna ve fatura konumunuza bağlıdır. Örneğin, hesabınızdan toplam 40 veya 50 yanıt silebilirsiniz.

  • Bireysel Yanıtları Silme
  • Bir Toplayıcıdaki Tüm Yanıtları Silme
  • Bir Anketteki Tüm Yanıtları Silme