SurveyMonkey

Ucu Açık Metin Alanlarını Doğrulama

Aşağıdaki ucu açık soru türlerini, kişilerin yanıtlarını belirli bir biçimde girmesini zorunlu kılacak şekilde doğrulayabilirsiniz:

 • Tek Metin Kutusu
 • Birden Fazla Metin Kutusu
 • Tarih/Saat

Yorum Kutusu soru türüne yanıt doğrulama eklemek mümkün değildir.

Yanıt doğrulama, anketi yanıtlayan, anketin altındaki İleri veya Bitti düğmesini tıkladığında tetiklenir.

Bir metin kutusu sorusunu doğrulamak için:

 1. Düzenlemek için mevcut bir soruyu tıklayın veya ankete yeni bir Tek Metin Kutusu veya Birden Çok Metin Kutusu sorusu ekleyin.
 2. Seçenekler sekmesini tıklayın.
 3. Yanıtı Belirli Bir Biçime Göre Doğrula seçeneğini tıklayın.
 4. Şu doğrulama seçenekleri arasından seçim yapın:
  • Belirli bir uzunluk - Yanıtlar belirli bir karakter aralığında olmalıdır.
  • Bir tam sayı - Yanıtlar, belirli bir sayı aralığında yer alan bir tam sayı olmalıdır.
  • Bir ondalık sayı - Belirli bir sayı aralığında yer alan bir ondalık sayı girin.
  • Bir tarih (AA/GG/YYYY) - Belirli bir tarih aralığında yer alan, AA/GG/YYYY biçiminde bir tarih seçin.
  • Bir tarih (GG/AA/YYYY) - Belirli bir tarih aralığında yer alan, GG/AA/YYYY biçiminde bir tarih seçin.
  • E-posta adresi - Yanıtın e-posta adresi biçiminde olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, ad@sirket.com. E-posta adresinin geçerli olup olmadığını doğrulamaz.
 5. (İsteğe bağlı) Yanlış biçimdeyse, yanıtlayanların yanıtlarını düzeltmelerine yardımcı olmak için özel bir hata mesajı yazın.
 6. Kaydet düğmesini tıklayın.

Birden Çok Metin Kutusu soru türünü, yalnızca sayısal verilere (pozitif tam sayılara) izin verilecek şekilde çabucak doğrulayabilir ve sabit bir toplamı zorunlu kılma seçeneğini ortaya çıkarabilirsiniz.

Bir Birden Çok Metin Kutusu sorusunda yalnızca sayısal verilere izin vermek için:

 1. Düzenlemek için mevcut bir soruyu tıklayın veya ankete yeni bir Birden Çok Metin Kutusu sorusu ekleyin.
 2. Metin Kutusu etiketlerinin altında, Yalnızca Sayısal Verilere İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.
 3. (İsteğe Bağlı) Sayı Doğrulama Mesajını özelleştirin.
 4. Kaydet düğmesini tıklayın.

Bir Tarih/Saat sorusunu yalnızca belirli bir biçimdeki tarihleri toplayacak şekilde doğrulamak için:

 1. Düzenlemek için mevcut bir soruyu tıklayın veya ankete yeni bir Tarih/Saat sorusu ekleyin.
 2. Şunu Topla seçeneğinin yanında Tarih Bilgilerini seçin.
 3. AA/GG/YYYY ve GG/AA/YYYY biçimi seçenekleri sağ tarafta görünür. İstediğiniz biçimi seçin.

Tarih biçimini yanlış giren kişiler, verdikleri yanıtı nasıl düzelteceklerini gösteren bir mesaj görecektir. Bu mesajın özelleştirilmesi mümkün değildir.

İPUCU! Bir tarih aralığını doğrulamak için Tek Metin Kutusu veya Birden Fazla Metin Kutusu soru türünü kullanın.

Kapalı uçlu bir Çoktan Seçmeli, Açılır Menü veya Matris sorusuna "Diğer" metin kutusunu eklerseniz, yanıtlayanların yanıtlarını belirli bir biçimde girmesini zorunlu kılacak şekilde bu alanı doğrulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: "Diğer" Metin Kutularını Doğrulama