SurveyMonkey

Araç bilgileri, anket yanıtlayanlara anketinizdeki belirli bir sözcük veya ifade hakkında daha fazla bilgi verir. Örneğin, anketinizde kişilerin aşina olmayabileceği bir sözcüğü tanımlamak için bir araç bilgisini kullanabilir veya anket sorusunun nasıl yanıtlanacağına ilişkin fazladan bilgi sağlayabilirsiniz.

Her anket sorusu veya ek anket metni bloğu başına bir araç bilgisi ekleyebilirsiniz. Yanıt metni, anket başlığı veya giriş paragraflarına araç bilgisi ekleyemezsiniz.

Araç bilgisi eklemek için:

 1. Anketinizin Anketi Tasarla bölümüne gidin.
 2. Bir soruyu veya ek metin alanını tıklayın.
 3. Araç bilgisi eklemek istediğiniz metni vurgulayın.
 4. Biçimlendirme araç çubuğunda Araç bilgisi simgesini tıklayın.
 5. Araç bilgisi metninizi girin.
 6. Tamam düğmesini tıklayın.

Bir araç bilgisini silmek için:

 1. Anketinizin Anketi Tasarla bölümüne gidin.
 2. Soruyu veya ek metni tıklayın.
 3. Araç bilgisi ile metni vurgulayın.
 4. Biçimlendirme araç çubuğunda Araç bilgisi simgesini tıklayın.
 5. Sil simgesini tıklayın.

Araç ipuçları eklenmiş sözcüklerin altı çizilir. Anket yanıtlayanlar, imleci sözcüğün üzerine getirerek araç bilgisini okuyabilir.