SurveyMonkey

Varsayılan olarak sayfa numaraları görünümde gizlenir ve otomatik soru numaralandırma açılır. Soru ve/veya sayfa numaralandırma özelliğini Anketi Tasarla bölümünde açıp kapatabilirsiniz.

Ayrıca tüm anketteki soruları 1'den n'e kadar (n anketteki toplam soru sayısıdır) numaralandırmayı veya soru numaralandırmayı her sayfada 1 olarak yeniden başlatmayı seçebilirsiniz.

Varsayılan olarak soru numaralandırma özelliği, tüm anketteki soruları 1'den n'ye kadar sıralayacak şekilde ayarlanmıştır. Soru numaralarını gizlemeyi veya her soru sayfasını ayrı ayrı numaralandırmayı seçebilirsiniz.

Soru numaralarını düzenlemek için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
 2. Sol kenar çubuğundaki SEÇENEKLER düğmesini tıklayın.
 3. Soru Numaraları seçeneğini tıklatın.
 4. Soru Numaralarını Göster seçeneğinin sağındaki sürgüyü tıklatarak numaralandırmayı açıp kapatın.
 5. Şu numaralandırma seçenekleri arasından seçim yapın:
  • Soruları tüm anket üzerinden numaralandır - Soru numaralarını anketin bütününe uygun olarak görüntüleyin.
  • Her soru sayfasını ayrı ayrı numaralandır - Her sayfada numaralandırmayı yeniden başlatın. Başka bir deyişle her sayfayı 1'den başlatın.

Değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir.

İPUCU! Alt numaralandırma. Soru numaralandırma özelliğini kapatıp 1a ve 1b gibi soru numaralarını elle soru metnine girebilirsiniz.

Varsayılan olarak sayfa numaralandırma kapalıdır. Sayfa numaralandırma açılırsa sayfa numaraları sayfa başlığının solunda görünür. Sayfa başlıkları eklemediyseniz sayfa numaraları yine de görünür.

Sayfa numaralandırma özelliğini açmak/kapatmak için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
 2. Sol kenar çubuğundaki SEÇENEKLER düğmesini tıklayın.
 3. Numaralandırmayı açmak veya kapatmak için Sayfa Numaraları seçeneğini tıklatın.

Değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir.

Anketinize atlama mantığı uygulamışsanız ve soru numaralandırma "Soruları tüm anket üzerinden numaralandır" olarak ayarlanmışsa, anket sayfaları ve soruları yanıtlayanın atlama yoluna göre otomatik olarak yeniden numaralandırır.