SurveyMonkey

Yanıtlayanın seçebileceği yanıt seçeneği sayısını sınırlayabilir miyim?

Birden çok yanıt seçeneğine, satıra veya metin kutusuna izin veren soru türlerinde, yanıtlayanın vermesi gereken yanıt sayısına dair bir aralık veya sınır belirleyebilirsiniz. Bunun için sorunun yanıtlanmasını zorunlu hale getirmelisiniz.

Varsayılan hata mesajını mutlaka yanıtlayanların kaç yanıt seçeneği seçebileceğini veya seçmesi gerektiğini açıklayacak şekilde düzenleyin.