SurveyMonkey

Yorum kutularından oluşan bir kılavuz veya matris oluşturabilir miyim?

Bir kılavuz üzerinde veya matris biçiminde birden fazla metin kutusu sütunundan oluşan bir soru türü sunmuyoruz.

Tek bir soruyla birden çok ucu açık yanıt toplamanız gerekiyorsa, Birden Fazla Metin Kutusu sorusu oluşturun. Soruları yan yana yerleştirebilirsiniz, ancak her sorunun verisi Sonuçları Analiz Et bölümünde ayrı ayrı gösterilir.