SurveyMonkey

Yanıtları İleri Taşıma

İleri Taşıma Özelliği

Ücretli özellik
Bu özelliğin abonelik paketinize dahil olup olmadığını görmek için oturum açın.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği, bir sorunun birden çok yanıt seçeneğini yanıtlayanların seçimine dayalı bir başka soruya aktarmanızı sağlar. Yanıtlayanın seçtiği tüm yanıtları veya yanıtlayanın seçmediği tüm yanıtları ileri taşıyabilirsiniz. Bu özellik, geniş kapsamlı sorulardan yanıtlayanlarla daha ilgili belirli sorulara geçiş yapmanızı sağlar ve araştırmanız için daha faydalıdır.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği eklemek için, sonraki bir sayfaya gönderen soru veya alıcı soru eklemeniz gerekir. Yanıtları İleri Taşıma mantığı, yanıtlayanın sonraki sayfaya geçmek için İleri düğmesini tıklamasıyla etkin hale gelir; bu nedenle alıcı soru, ilgili gönderen soru ile aynı sayfada olamaz.

 • Gönderen Soru Türleri
 • Alıcı Soru Türleri

Önceki yanıt seçeneklerini alıcı soruya taşımak için:

 1. Anketinizin Anketi Tasarla bölümüne gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz alıcı sorucu tıklayın.
 3. Önceki yanıt seçeneklerini kullan öğesini seçin. Önceki bir sayfaya gönderen sorusu gönderdiğinizden emin olun (bkz. yukarıdaki liste).
 4. Aşağı açılır menüden geçerli soruya taşımak istediğiniz yanıtlara sahip soruyu seçin.
 5. İleri taşımak istediğiniz yanıtların türünü Yanıtlayan tarafından seçilen veya Yanıtlayan tarafından seçilmeyen seçeneklerinden birini işaretleyerek belirleyin.
 6. Kaydet düğmesini tıklayın.

İleri taşınan yanıtlar, mevcut yanıt seçeneklerinin sonuna eklenir.

Alıcı sorudan gelen yanıt seçeneğini saklamak için, yanıt seçeneğinin yanındaki d öğesini tıklayın. Gizlediğiniz yanıt seçenekleri, yanıtlayanın gönderen soruyu nasıl yanıtladığına bakılmaksızın yanıtlayanlara gösterilmez.

 • Örnek

Yanıtları İleri Taşıma mantığını eklediğinizde, oklar Anketi Tasarla bölümünde görünür, ancak anketi yanıtlayanlar tarafından görülmeyecektir:

 • Oklar ankette çıkacak bir sorunun yanıt seçeneklerinin ileri taşındığını göstermek üzere, gönderen sorunun yanında belirir.
 • Alıcı soruda oklar, hangi yanıt seçeneklerinin bir önceki sorudan ileri taşındığını gösterir.

Yanıtları İleri Taşıma mantığı uygulanmış soruları taşımaktan kaçının. Soruların taşınması, beklenmedik durumlara yol açabilir.

Yanıtları Matris/Değerlendirme Ölçeği sorusundan ileri taşıdığınızda, sütun seçeneklerine bağlı olarak seçenekleri daraltma seçeneğine sahip olursunuz.

Örneğin, gönderen sorunun yanıtlayanlardan her bir satır seçeneğini Kesinlikle Katılmıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum arasında bir ölçek üzerinden değerlendirmesini istediğini varsayalım. Yanıtlayanın sütun seçeneğine bağlı olarak, hangi satır seçeneklerinin ileriye taşındığını gösterecek şekilde daraltma yapabilirsiniz. Genelde sütun seçenekleri bir değerlendirmeyi temsil eder. Alıcı soruyu nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren bir örnek şu şekildedir:

 • Yanıtlayan tarafından seçilen ve Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerini işaretlerseniz, sadece yanıtlayanın "Kesinlikle Katılıyorum" olarak işaretlediği satır seçenekleri ileri taşınır.
 • Yanıtlayan tarafından seçilmeyen ve Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerini işaretlerseniz, sadece "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğinin işaretlenmediği yanıt seçenekleri ileri taşınır.

Sütun seçeneği seçimlerine bağlı olarak hangi satır seçeneklerinin ileri taşındığı bilgisini görecek şekilde daraltma yapabilirsiniz, ancak sütun seçeneklerini ileri taşıyamazsınız.

Anketinizi göndermeden önce, anketinizin yanıtlayanlara nasıl görüneceğini görmek için anket tasarımınızın önizlemesini yapın.

Bu anket, herhangi bir yanıt seçeneği olmayan alıcı soruları otomatik olarak işler.

 • Bir alıcı sorunun alacak ve kendine ait bir yanıt seçeneği olmazsa, bu soru yanıtlayanlardan gizlenir.
 • Eğer sayfadaki tek soru, boş bir alıcı soruysa, anket boş sayfayı otomatik olarak atlar.

İleri taşınan yanıtlar, anketinizin Sonuçları Analiz Et bölümündeki diğer yanıt seçenekleri gibi ele alınır. Alıcı sorulara taşınan tüm yanıt seçenekleri; grafikler, veri tabloları ve dışa aktarımlara dahil edilmiştir. Ayrıca ileri taşınan yanıt seçeneklerine bağlı olarak kural oluşturabilirsiniz.