SurveyMonkey Yardımı

İleri Taşıma Özelliği

Ücretli özellik
Bu özelliğin abonelik paketinize dahil olup olmadığını görmek için oturum açın.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği, bir sorunun birden çok yanıt seçeneğini yanıtlayanların seçimine dayalı bir başka soruya aktarmanızı sağlar. Yanıtlayanın seçtiği tüm yanıtları veya yanıtlayanın seçmediği tüm yanıtları ileri taşıyabilirsiniz. Bu özellik, geniş kapsamlı sorulardan yanıtlayanlarla daha ilgili belirli sorulara geçiş yapmanızı sağlar ve araştırmanız için daha faydalıdır.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği eklemek için, sonraki bir sayfaya gönderen soru veya alıcı soru eklemeniz gerekir. Yanıtları İleri Taşıma mantığı, yanıtlayanın sonraki sayfaya geçmek için İleri düğmesini tıklamasıyla etkin hale gelir; bu nedenle alıcı soru, ilgili gönderen soru ile aynı sayfada olamaz.

 • Gönderen Soru Türleri
 • Alıcı Soru Türleri

Önceki yanıt seçeneklerini alıcı soruya taşımak için:

 1. Go to the Design Survey section of your survey.
 2. Click the receiver question you want to edit.
 3. Select Use previous answer choices. Make sure you've added a sender question on a previous page (see list above).
 4. From the dropdown menu, choose the question whose answers you want to carry forward into the current question.
 5. Choose whether you'd like to carry forward responses Selected by respondent or Unselected by respondent.
 6. Click Save.

İleri taşınan yanıtlar, mevcut yanıt seçeneklerinin sonuna eklenir.

Alıcı sorudan gelen yanıt seçeneğini saklamak için, yanıt seçeneğinin yanındaki d öğesini tıklayın. Gizlediğiniz yanıt seçenekleri, yanıtlayanın gönderen soruyu nasıl yanıtladığına bakılmaksızın yanıtlayanlara gösterilmez.

 • Örnek

Yanıtları İleri Taşıma mantığını eklediğinizde, oklar Anketi Tasarla bölümünde görünür, ancak anketi yanıtlayanlar tarafından görülmeyecektir:

 • Arrows appear next to the sender question to indicate that a question later in the survey carries its answer choices forward.
 • In the receiver question, arrows indicate which answer choices are carried forward from a previous question.

Yanıtları İleri Taşıma mantığı uygulanmış soruları taşımaktan kaçının. Soruların taşınması, beklenmedik durumlara yol açabilir.

Yanıtları Matris/Değerlendirme Ölçeği sorusundan ileri taşıdığınızda, sütun seçeneklerine bağlı olarak seçenekleri daraltma seçeneğine sahip olursunuz.

Örneğin, gönderen sorunun yanıtlayanlardan her bir satır seçeneğini Kesinlikle Katılmıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum arasında bir ölçek üzerinden değerlendirmesini istediğini varsayalım. Yanıtlayanın sütun seçeneğine bağlı olarak, hangi satır seçeneklerinin ileriye taşındığını gösterecek şekilde daraltma yapabilirsiniz. Genelde sütun seçenekleri bir değerlendirmeyi temsil eder. Alıcı soruyu nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren bir örnek şu şekildedir:

 • If you choose Selected by respondent and Strongly Agree, only the row choices where the respondent selected "Strongly Agree" are carried forward.
 • If you choose Unselected by respondent and Strongly Agree, the respondent's answer choice will only be carried forward if they leave "Strongly Agree" unselected.

Sütun seçeneği seçimlerine bağlı olarak hangi satır seçeneklerinin ileri taşındığı bilgisini görecek şekilde daraltma yapabilirsiniz, ancak sütun seçeneklerini ileri taşıyamazsınız.

Anketinizi göndermeden önce, anketinizin yanıtlayanlara nasıl görüneceğini görmek için anket tasarımınızın önizlemesini yapın.

Bu anket, herhangi bir yanıt seçeneği olmayan alıcı soruları otomatik olarak işler.

 • If a receiver question has no answer choices to receive, and no answer choices of its own, it's hidden from respondents.
 • If an empty receiver question is the only question on a page, the survey automatically skips past the empty page.

İleri taşınan yanıtlar, anketinizin Sonuçları Analiz Et bölümündeki diğer yanıt seçenekleri gibi ele alınır. Alıcı sorulara taşınan tüm yanıt seçenekleri; grafikler, veri tabloları ve dışa aktarımlara dahil edilmiştir. Ayrıca ileri taşınan yanıt seçeneklerine bağlı olarak kural oluşturabilirsiniz.