SurveyMonkey
Bu makalede değinilen konular

Yanıt Seçeneklerini Toplu Olarak Ekleme

Çok sayıda yanıt seçeneğini tek bir soruya eklemeniz gerekiyorsa her seçeneği teker teker eklemek yerine bir listenin tamamını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Bu seçeneği Tek Metin Kutusu, Yorum Kutusu, İletişim Bilgileri ve Yıldızlı Değerlendirme soru türleri dışında her soru türünde kullanabilirsiniz. Aşağı Açılır Menü Matrisi veya Matris/Değerlendirme Ölçeği sorularında, sütun seçeneklerini değil, yalnızca satır seçeneklerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Yanıt seçeneklerini kopyalayıp yapıştırmak için:

  1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
  2. Düzenlemek için bir soruyu tıklayın veya yeni bir soru ekleyin.
  3. Düzenleme modunda, yanıt seçeneği alanlarının sağ üst köşesindeki + Toplu Yanıtlar düğmesini tıklayın.
  4. Her seçeneği ayrı bir satıra girin.
  5. Kaydet düğmesini tıklayın.

Çoğu durumda, mevcut yanıt seçenekleri metin kutusuna eklenir ve Kaydet düğmesini tıkladığınızda yaptığınız tüm değişiklikler mevcut yanıt seçeneklerinin üzerine yazılır.

Ancak soru aşağıdaki koşullardan birine uyuyorsa, mevcut yanıt seçenekleri Yanıtları Toplu Olarak Ekle metin kutusunda görünmez. Girdiğiniz yeni yanıt seçenekleri, mevcut yanıt seçeneklerinin sonuna eklenir:

  • Soru zaten yanıt topladıysa,
  • Mevcut yanıt seçenekleri zengin metin veya HTML biçimlendirmesi içeriyorsa,
  • Soruya Soru Atlama Mantığı uygulanmışsa,
  • Soruda uygulanmış bir Kota varsa,

İlk yanıt seçeneklerinden birini kaldırmak isterseniz, silmek istediğiniz yanıt seçeneğini sağındaki ➖ simgesini tıklayın.

İPUCU! Tek Seferde Birden Fazla Soru Kopyalayıp Yapıştırın Anketiniz için çok sayıda soru yazdıysanız, soruları ve yanıtları toplu şekilde kopyalayıp yapıştırarak zamandan kazanın. Daha fazla bilgi: Soruları Kopyalama ve Yapıştırma