SurveyMonkey

Yanıtlayan aynı soruyu veya sayfayı birden çok kez doldurabilir mi?

Bir soruyu veya sayfayı birden çok kez doldurmak için bir yanıtlayana ihtiyacınız olabilir. SurveyMonkey'de bunun için birkaç seçeneğiniz vardır:

Bu seçenekler ihtiyaçlarınıza uymazsa, Wufoo sizin için doğru seçenek olabilir. Wufoo, form oluşturmaya odaklanan başka bir SurveyMonkey ürünüdür.

Wufoo'nun çoklu koşul kurallarını kullanarak, önceki seçime göre doldurulacak alanları uygun sayıda gösterebilirsiniz.

Bu özellik kayıt formları için çok uygundur. Örneğin, "Kampa kaç çocuk kaydediyorsunuz?" Yanıtlayan, aşağı açılır menüden bir sayı seçer. 4'ü seçerse sayfada doldurulacak 4 bölüm görünür.