SurveyMonkey

Benchmarkgegevens zijn afkomstig van SurveyMonkey-klanten die vragen uit de vragenbank hebben gebruikt in hun enquêtes. Organisaties in alle soorten en maten gebruiken de vragenbank, zoals plaatselijke cafés, scholen en grote bedrijven.

 • Als u een SurveyMonkey Global Benchmark wilt berekenen voor afzonderlijke vragen, (1) zoeken we een gemiddelde reactie voor elke afzonderlijke enquête, (2) tellen we die afzonderlijke scores op en genereren we een gemiddelde voor alle enquêtes.
 • We categoriseren reacties in vergelijkingsgroepen op basis van factoren als bedrijfstak, grootte en locatie om meer gerichte benchmarks te maken. Als u zich wilt richten op een bepaald segment van de SurveyMonkey Global Benchmark, kunt u Industriebenchmarks kopen die alleen reacties bevatten van deze vergelijkingsgroepen.
 • We willen de privacy beschermen. Daarom worden reacties voor een specifieke vraag samengevoegd en van identificaties ontdaan om een reeks van gemiddelde statistieken over die vraag op te kunnen stellen. Wij maken geen individuele reacties, persoonlijke informatie of namen van organisaties openbaar.
 • Benchmarkgegevens worden op kwartaalbasis (om de drie maanden) vernieuwd.

TIP! U kunt Industriebenchmarks kopen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land, organisatiegrootte of een bedrijfstak.

Nieuwe startpagina bèta: als u de nieuwe startpagina ziet en uw profiel wilt openen, klikt u op de schakeloptie Nieuwe startpagina om het dashboard en de pagina's Mijn enquêtes te openen.

Bij gebruik van SurveyMonkey wordt u mogelijk gevraagd profielinformatie te verstrekken over uzelf of uw organisatie, zoals de naam van uw organisatie of de industrie waarin u actief bent. Met deze profielinformatie kunnen we:

 • Uw ervaring met de vragenbank aanpassen door u voorstellen voor vragen te doen.
 • Benchmarks opstellen op basis van samengevoegde informatie over uw reacties op vragen uit de vragenbank.
 • Hiermee worden relevante benchmarks voor bepaalde vragen uit de vragenbank weergegeven. Mogelijk moet u profielinformatie verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde benchmarks.

U kunt uw profielinformatie altijd bewerken.

Uw profiel bewerken:

 1. Ga naar het dashboard.
 2. Schuif naar uw profiel en klik op uw gebruikersnaam of andere informatie.
 3. Bewerk uw persoonlijke informatie en klik op Volgende.
 4. Bewerk de informatie van uw organisatie en klik op Opslaan.

Als u onderdeel bent van een team, kunt u enquêtes delen met anderen.

 • Personen met machtigingen voor volledig beheer kunnen alle benchmarks (gratis of betaald) bekijken in enquêtes die met hen zijn gedeeld.
 • Medewerkers met toegang op het niveau Alleen weergeven kunnen alleen de SurveyMonkey Global Benchmarks bekijken in enquêtes die met hen zijn gedeeld.
 • Medewerkers hoeven hun profiel niet te voltooien om benchmarks weer te geven in enquêtes die met hen zijn gedeeld.

Benchmarkgegevens die worden verzameld via vragen uit de vragenbank in gedeelde enquêtes, worden toegewezen aan de profielinformatie in het account van de enquête-eigenaar, niet aan accounts waarmee een enquête wordt gedeeld.

Als benchmarks zijn ingeschakeld in uw account, kunnen enquêtereacties op vragen die u hebt overgenomen uit de vragenbank, worden opgenomen in benchmarks nadat ze zijn gedeïdentificeerd en samengevoegd. U kunt ook toegang krijgen tot benchmarks voor geschikte vragen.

Als u uw reacties niet meer wilt laten gebruiken voor benchmarks, kunt u hiermee stoppen. Als u benchmarks uitschakelt, worden uw enquêtereacties uitgesloten van de benchmarks wanneer het systeem deze de volgende keer vernieuwt (gewoonlijk elke week). U kunt daarnaast geen benchmarks meer weergeven als u geen benchmarks hebt gekocht.

Uw gegevens uitsluiten van benchmarks:

 1. Meld u aan en ga naar Mijn account.
 2. Schuif naar de sectie Gegevensfuncties.
 3. Klik naast Toegang tot benchmarks op Bewerken.
 4. Selecteer Uit.
 5. Klik op Opslaan.

Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie en gegevens, kunt u onze privacymelding bekijken.