SurveyMonkey

Er zijn enkele manieren om numerieke waarden toe te wijzen aan antwoordkeuzen om u te helpen bij het analyseren van resultaten: