m

Yüzdelerin Toplamı %100 Etmiyor

Yuvarlama

Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100 etmeyebilir. Bir veri tablosunu veya grafiği özelleştirirken kaç ondalık basamak gösterileceğini denetleyebilirsiniz.

%100'ü Aşan Yanıt Yüzdeleri

Onay kutusu kullanılan sorularda, bir soruda seçilen yanıt seçeneklerinin toplam sayısı soruya cevap veren yanıtlayan sayısından fazla olabilir. Bu durum, toplam yanıt yüzdelerinin %100'ü aşmasına neden olur.

Yuvarlama nedeniyle yanıt yüzdelerinin toplamlı %100 etmeyebilir. Soruda yanıtlayanların birden çok yanıt seçmesine izin veriliyorsa yanıt yüzdeleri %100'ü aşabilir.

Yanıt alın