m

Atlama Mantığı

SELECT, GOLD veya PLATINUM planla yanıtlayanları bir ankette farklı yollara yönlendirmek için Atlama Mantığı kullanabilirsiniz. İki tür Atlama Mantığı vardır:

 • Soru Atlama Mantığı: Doğrudan bir soruya uygulanır. Yanıtlayanları seçtikleri yanıt seçeneğine göre otomatik olarak anketin ilerisindeki bir soruya veya sayfaya göndermenize olanak sağlar. Daha fazla bilgi »
 • Sayfa Atlama Mantığı: Sayfaya uygulanır. Bu sayfaya ulaşan tüm yanıtlayanları anketin ilerisindeki bir sayfaya göndermenize olanak sağlar. Sayfa Atlama Mantığı için belirli bir soru gerekmez, yanıtlayanlar hangi yanıtı seçerlerse seçsinler belirlenen sayfaya giderler. Daha fazla bilgi »

Atlama Mantığı için bir miktar planlama gerekir. Kaç sayfaya ihtiyacınız olacağını anlamak için mantığınızı kağıt üzerinde şekillendirmeye başlamanızı öneririz. Daha sonra SurveyMonkey'de oturum açın ve sayfalar ile soruları oluşturun. Son olarak Atlama Mantığınızı ekleyin.

Atlama Mantığı genellikle şu amaçlarla kullanılır:

 • Engelleme: Belirli kriterlere uymayan yanıtlayanları engellemek için Çoktan Seçmeli bir soru kullanın.
 • Onay Formu: Anketin ilk sayfasına onay bilgileri ekleyin ve yanıtlayanlara şartları kabul edip etmediklerini soran Çoktan Seçmeli bir soru ekleyin. Hayır derlerse onları anketin dışına gönderebilirsiniz.
 • Çok Dilli Anketler: Anket sayfalarını birden çok dilde oluşturun, ardından anketin ilk sayfasına yanıtlayanlardan tercih ettikleri dili seçmelerini isteyen bir soru ekleyin.
 • Çalışan Değerlendirmeleri: Birkaç kişinin aynı anketin farklı bölümlerini yanıtlaması gerekiyorsa anketin ilk sayfasına yanıtlayanlardan adlarını seçmelerini isteyen bir Çoktan Seçmeli veya Açılır Menü sorusu ekleyin. Her kişinin doldurması için ankette ayrı bir sayfa oluşturun.
Örnek

Diyelim ki bir anketi iki farklı gruba göndermek istiyorsunuz: A Grubu bir şehirde, B Grubu başka bir şehirde yaşıyor.

Bu durumda 5 sayfa oluşturmamız uygun olur. Sayfaları şu şekilde düzenleyin:

 • 1. Sayfa: Anketin amacını açıklayan bir giriş bölümü ekleyin.
 • 2. Sayfa: Yanıtlayanlardan ait oldukları grubu seçmelerini isteyen Çoktan Seçmeli bir soru ekleyin: A Grubu veya B Grubu. Ardından her yanıt seçeneğine Soru Atlama Mantığı uygulayın: A Grubunu 3. Sayfaya, B Grubunu ise 4. Sayfaya gönderin.
 • 3. Sayfa: Yalnızca A Grubuna sormak istediğiniz soruları ekleyin. Ardından yanıtlayanları Sonraki düğmesini tıklattıklarında 5. Sayfaya göndermek için Sayfa Atlama Mantığı uygulayın.
 • 4. Sayfa: Yalnızca B Grubuna sormak istediğiniz soruları ekleyin. Ardından yanıtlayanları Sonraki düğmesini tıklattıklarında 5. Sayfaya göndermek için Sayfa Atlama Mantığı uygulayın.
 • 5. Sayfa: Her iki gruba da sormak istediğiniz soruları sorun. Ardından toplayıcınızda Anket Bitiş Sayfasını ayarlayın; burası yanıtlayanların 5. Sayfada Bitti düğmesini tıklattıklarında görecekleri sayfadır.
Sorun Giderme

Atlama Mantığı sorunlarını giderme ile ilgili daha fazla bilgi alın.

Bulundukları sayfaya veya seçtikleri yanıta göre yanıtlayanları ankette farkı yollara yönlendirin. Genellikle onay formlarında, elemelerde veya çok dilli anketlerde kullanılır. Ayrıca birkaç kişinin aynı anketin farklı bölümlerini yanıtlaması gerekiyorsa da uygundur.

Yanıt alın