m

Tablo Ekleme

Aşağıdaki desteklenen alanlarda anketinize tablo eklemek için gelişmiş zengin metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz:

Tablo eklemek için:

 1. Gelişmiş zengin metin düzenleyiciyi açmak için zengin metin düzenleyicideki . simgesini tıklayın.
 2. ¢ öğesini, ardından Tablo Ekle öğesini tıklayın.
 3. Tablonun boyutlarını seçmek için imlecinizi tablonun üzerine sürükleyin ve yerleştirmek için tıklayın. 10 x 10 hücreye kadar tablo oluşturabilirsiniz. Daha fazla eklemeniz gerekiyorsa, tabloyu ekledikten sonra satır ve sütun eklemeye devam edebilirsiniz.
 4. Yeniden boyutlandırmak için tablonun köşelerinden birini tıklayıp hücrelerin içine metin eklenmesini kolaylaştıracak şekilde sürükleyin.
 5. Hücrelerin içine metni yerleştirin.

Tabloları Düzenleme

Bazı tablo seçeneklerini kullanmak için temel HTML bilgisine sahip olmanız gerekebilir.

Özellikler

Özellikler, tablonun bir bütün olarak, tablo içinde tek bir satır olarak veya tablo içinde tek bir hücre olarak görünümünü kontrol eder.

Tablo Özellikleri

Tablo özellikleri, tablonun bir bütün olarak görünümünü kontrol eder.

Tablo özelliklerini düzenlemek için:

 1. Tablonun herhangi bir yerini tıklayın.
 2. ¢ öğesini, ardından Tablo özellikleri öğesini tıklayın.
Seçenek
Açıklama
GenişlikPiksel olarak tablo genişliğini ifade eder.
YükseklikPiksel olarak tablo yüksekliğini ifade eder.
Hücre aralığıPiksel olarak hücreler arasındaki boşluğu ifade eder.
Hücre dolgusuPiksel olarak hücre duvarı ve hücre içeriği arasındaki boşluğu ifade eder.
KenarlıkPiksel olarak tablonun çevresindeki kenarlığın genişliğini ifade eder.
AltbaşlıkTablonun üzerine ortalanmış bir altbaşlık hücresi yerleştirir.
HizalamaAnket sayfasındaki tablonun sol, sağ veya orta olarak yatay hizasını ifade eder.
StilBu tabloya satır içi CSS'in uygulanması için stil nitelikleri girilir.
Kenarlık rengiTablonun çevresindeki kenarlığın rengini ifade eder.
Arkaplan rengiTüm tablonun arkaplan rengini ifade eder.

Hücre Özellikleri

Hücre özellikleri, tablodaki tek bir hücrenin görünümünü kontrol eder.

Hücre özelliklerini düzenlemek için:

 1. Düzenlemek istediğiniz hücreyi tıklayın.
 2. ¢ > Hücre > Hücre özellikleri öğesini tıklayın.
Özellik
Açıklama
GenişlikPiksel olarak hücre genişliğini ifade eder.
YükseklikPiksel olarak hücre yüksekliğini ifade eder.
Hücre Türü
 • Üstbilgi: Hücrenin sütun veya satır için üstbilgi hücresi olarak atanmasını sağlar. Hücrenin içindeki metin kalın ve ortalanmıştır.
 • Hücre: Tabloda bulunan normal bir veri hücresidir.
KapsamÜstbilgi hücresini belirli bir veri hücresi kümesi ile ilişkilendirir.
 • Satır: Bu hücre, hücrenin bulunduğu satırın geri kalanına üstbilgi bilgisi sağlar.
 • Sütun: Bu hücre, hücrenin bulunduğu sütunun geri kalanına üstbilgi bilgisi sağlar.
 • Satır grubu: Bu hücre, hücrenin bulunduğu satır grubunun geri kalanına üstbilgi bilgisi sağlar.
 • Sütun grubu: Bu hücre, hücrenin bulunduğu sütun grubunun geri kalanına üstbilgi bilgisi sağlar.
Yatay HizalamaHücredeki metnin sol, sağ veya orta olarak yatay hizasını ifade eder.
Dikey HizalamaHücredeki metnin üst, alt veya orta olarak dikey hizasını ifade eder.
StilBu hücreye satır içi CSS'in uygulanması için stil nitelikleri girilir.
Kenarlık rengiTek bir hücrenin çevresindeki kenarlığın rengini ifade eder.
Arkaplan rengiTek bir hücrenin arkaplan rengini ifade eder.

Satır Özellikleri

Satır özellikleri, tablodaki tek bir satırın görünümünü kontrol eder.

Satır özelliklerini düzenlemek için:

 1. Düzenlemek istediğiniz satırı tıklayın.
 2. ¢ > Satır > Satır özellikleri öğesini tıklayın.
Özellik
Açıklama
Satır türüSatır türü, satırın içerdiği içeriğin türünü gösterir:
 • Üstbilgi: Satırı veya satırları tablonun üstbilgi içeriği olarak gruplandırmak için çevresine thead etiketini ekler.
 • Gövde: Satırı veya satırları tablonun gövde içeriği olarak gruplandırmak için çevresine tbody etiketini ekler.
 • Altbilgi: Satırı veya satırları tablonun altbilgi içeriği olarak gruplandırmak için çevresine tfoot etiketini ekler.
HizalamaHücrelerdeki metinlerin sol, sağ veya orta olarak yatay hizasını ifade eder.
YükseklikPiksel olarak satır yüksekliğini ifade eder.
StilBu satıra satır içi CSS'in uygulanması için stil nitelikleri girilir.
Kenarlık rengiBu satırın çevresindeki kenarlığın rengini ifade eder.
Arkaplan rengiBu satırdaki her hücrenin arkaplan rengini ifade eder.

Hücreleri Birleştirme ve Ayırma

Hücreleri birleştirme, iki veya daha fazla hücrenin bir araya getirilmesini sağlar. Hücre ayırma ise, birleştirilmiş hücrelerin ayrılmasını sağlar.

Hücreleri Birleştirme

Hücreleri birleştirmek için:

 1. Gelişmiş düzenleyiciyi açmak için zengin metin düzenleyicideki . simgesini tıklayın.
 2. Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçmek için tıklayıp sürükleyin.
 3. ¢ öğesini tıklayın.
 4. Hücreyi tıklayın.
 5. Hücreleri birleştir öğesini tıklayın.
Hücreleri Ayırma

Hücreleri ayırmak için:

 1. Gelişmiş düzenleyiciyi açmak için zengin metin düzenleyicideki . simgesini tıklayın.
 2. Ayırmak istediğiniz hücreyi tıklayın.
 3. ¢ öğesini tıklayın.
 4. Hücreyi tıklayın.
 5. Hücreleri ayır öğesini tıklayın.

Satırları, Sütunları ve Tabloları Yönetme

Satır ve hücre yerleştirin, silin ya da tüm tabloyu silin.

Satır Ekleme, Taşıma veya Silme

Satır eklemek, taşımak veya silmek için:

 1. İşlem yapmak istediğiniz satırı seçmek için satırdaki hücrelerden birini tıklayın.
 2. ¢ > Satır öğesini seçin.
 3. Menüdeki şu seçeneklerden birini seçin.
Seçenek
Açıklama
Yukarıya satır ekleSeçilmiş olan satırın üstüne yeni satır ekler.
Aşağıya satır ekleSeçilmiş olan satırın altına yeni satır ekler.
Satırı silSeçilmiş olan satırı siler.
Satırı kesSeçilmiş olan satırı kaldırır ve tabloda istediğiniz yere yapıştırmanız için panonuza ekler.
Satırı kopyalaSatırı tabloda istediğiniz yere yapıştırmanız için panonuza ekler.
Satırı yukarıya yapıştırSeçilmiş olan satırın üstüne kesilen veya kopyalanan satırı ekler.
Satırı aşağıya yapıştırSeçilmiş olan satırın altına kesilen veya kopyalanan satırı ekler.

Sütun Ekleme veya Silme

Sütun seçeneklerine ulaşmak için:

 1. İşlem yapmak istediğiniz sütunu seçmek için sütundaki hücrelerden birini tıklayın.
 2. ¢ > Sütun öğesini seçin.
Seçenek
Açıklama
Sola sütun ekleSeçilmiş olan sütunun soluna yeni sütun ekler.
Sağa sütun ekleSeçilmiş olan sütunun sağına yeni sütun ekler.
Sütunu silSeçilmiş olan sütunu siler.

Tablo Silme

Tablo silmek için:

 1. Gelişmiş düzenleyiciyi açmak için zengin metin düzenleyicideki . simgesini tıklayın.
 2. Seçmek için tabloyu tıklayın.
 3. ¢ öğesini tıklayın.
 4. Tabloyu sil düğmesini tıklayın.
Soru metinlerinde ve Sayfa Açıklaması alanlarında anketinize tablo eklemek için gelişmiş zengin metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

Yanıt alın