m

Desteklenen HTML

Anket Tasarımınız

Anketleri HTML kullanarak biçimlendiremezsiniz, ancak metni biçimlendirmek, görüntü, video veya köprülü bağlantı metni eklemek için zengin metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

Eski tasarım aracımızda HTML biçimlendirme bulunduğundan, uzun süredir SurveyMonkey müşterisi olmanız durumunda mevcut anketlerinizin bazılarında HTML görmeniz mümkündür. Ancak lütfen şuna dikkat edin: HTML içeren bir soruyu düzenlerseniz, değişikliklerinizi kaydettiğiniz zaman yalnızca bazı HTML etiketleri desteklenir.

Desteklenen Etiketler

HTML içeren bir soruyu düzenlerseniz değişikliklerinizi kaydettikten sonra yalnızca aşağıdaki etiketler desteklenir. Metninizin desteklenmeyen etiketleri içermesi durumunda uyarı mesajı alırsınız. Aşağıdaki listede yer almayan etiketler, Kaydet düğmesini tıkladığınızda sorudan çıkarılır. Özgün ve özel soru biçimlendirmenizi korumak için İptal düğmesini tıklayın.

EtiketAçıklama
aKöprü veya bağlantı. Ayrıca href ve target niteliklerine de olanak sağlar.
b, strongKalın
bigBüyük yazı tipi
brSatır sonu
captionTablo altbaşlığı
centerOrtalanmış paragraf
codeKod/daktilo yazı tipi
colColgroup öğesi içinde bir sütun. Ayrıca kapsam niteliğine de olanak sağlar.
colgroupBir veya birden fazla sütundan oluşan grup
divBelge bölümü
i, emİtalik
fontBoyut, aile ve/veya renk
imgGörüntü. Ayrıca alt ve src niteliklerine de olanak sağlar.
liÖğeyi listele
olSıralı liste
pParagraf
preÖnceden biçimlendirilmiş metin
smallKüçük yazı tipi
spanGruplandırılmış öğeler
subAlt simge
supÜst simge
tableTablo
tbodyTablo gövdesi
theadTablo başlığı
tfootTablo altbilgisi
tdStandart hücre. Ayrıca colspan ve rowspan niteliklerine de olanak sağlar.
thBaşlık hücresi. Ayrıca colspan ve rowspan niteliklerine de olanak sağlar.
trTablo satırı
uAltı çizili
ulSırasız liste

 

Desteklenen Nitelikler

Desteklenen tüm etiketler, şu niteliklere olanak sağlar:

 • align (left, right, center, justify)
 • color
 • height
 • title
 • width
 • style
Style Niteliği için Desteklenen Özellikler

Style niteliği şu özelliklere olanak sağlar:

 • background, background-color, background-image, background-position, background-repeat
 • border, border-bottom, border-left, border-right, border-top, border-color, border-style, border-width
 • color
 • font, font-family, font-size, font-style, font-weight
 • height
 • line-height
 • letter-spacing
 • list-style
 • margin, margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top
 • padding, padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top
 • text-align, text-decoration, text-indent, text-shadow, text-transform
 • vertical-align
 • width

Diğer Anket Sayfaları

Anketinizin bazı alanlarında belirli ölçüde HTML kullanabilirsiniz:

AlanHTML kullanılabilir
E-posta DavetiÖzel HTML mesajının tamamında HTML kullanılabilir.
Özel TeşekkürBu alanda basit HTML kullanılabilir. Metni kalın, altı çizili ve italik hale getirebilirsiniz.
Özel EngellemeBu alanda basit HTML kullanılabilir. Metni kalın, altı çizili ve italik hale getirebilirsiniz.
Anket Kapalı MesajıBu mesaj, toplayıcının Kesim Tarihi ve Saatine veya Yanıt Sınırına ulaşması ya da toplayıcının manuel olarak kapatılması durumunda görüntülenir. Bu alanda basit HTML kullanılabilir. Metni kalın, altı çizili ve italik hale getirebilirsiniz.
Klasik Tasarımda eklenmiş HTML içeren bir soruyu Yeni Tasarımda düzenlemeniz gerekiyorsa değişikliklerinizi kaydettiğinizde desteklenmeyen HTML sorudan çıkarılır.

Yanıt alın