m

Matris/Değerlendirme Ölçeği Sorusu

Matris sorusu, yanıtlayanlardan aynı sütun seçeneği grubunu kullanarak bir veya birkaç satır öğesini değerlendirmelerini isteyen kapalı uçlu bir sorudur.

Yaygın olarak Likert Ölçeği olarak bilinen Değerlendirme Ölçeği sorusu, Matris sorusunun her yanıt seçeneğine ağırlık verebileceğiniz bir çeşididir. Değerlendirme Ölçekleri, Sonuçları Analiz Et bölümünde her yanıt seçeneği için otomatik olarak bir ağırlıklı ortalama hesaplar.

Matris/Değerlendirme Ölçeği Sorusu Oluşturma

İPUCU! Sütun seçeneklerini kısa tutun ve çok fazla satır ve sütun oluşturmaktan kaçının. Büyük matrisler, yanıtlayanların soruyu daha çabuk geçmek için yanıtlarını aceleye getirmelerine neden olabilir.

Bu soru türünü eklemek için:

 1. Kenar çubuğunun OLUŞTURUCU bölümünden Matris/Değerlendirme Ölçeği seçeneğini anketinize sürükleyip bırakın.
 2. Satır alanlarına, yanıtlayanların değerlendirmesini istediğiniz öğeleri girin.
 3. Sütun alanlarına, yanıtlayanların satır seçeneklerini değerlendirirken kullanmalarını istediğiniz ölçüleri girin. Sütun seçenekleri her satır öğesi için geçerli olmalıdır.
 4. Diğer seçenekleri yapılandırın.
 5. Kaydet düğmesini tıklayın.

Bunu Tek Satırlı Bir Değerlendirme Ölçeği Yap (Satır Seçeneklerini Kaldır)

Bu seçeneği işaretlerseniz üç şey olur:

 • Satır alanları kaldırılır. Yalnızca soru metnini ve Sütun Seçeneklerini girmeniz gerekir.
 • Sonuçları Analiz Et bölümünde ağırlıklı bir ortalama hesaplanması için Ağırlık Kullan seçeneği uygulanır.
 • Yanıtlayanları seçtikleri yanıt seçeneğine göre anketin ilerisindeki bir noktaya atlatmak için Soru Atlama Mantığı ekleme seçeneği etkinleşir.

Her Satırda Birden Çok Yanıta İzin Ver (Onay Kutusu Kullan)

Yanıtlayanların her satırda birden çok yanıt seçeneği işaretlemesine izin vermek için onay kutuları kullanın.

Ağırlık Kullan

Her sütuna bir ağırlık verir ve soru birden çok satırlı bir Değerlendirme Ölçeği veya Likert Ölçeği sorusuna dönüştürülür.

 • Bir Yok sütunu ekle: Kalan seçeneklerin hiçbiri geçerli olmadığı takdirde yanıtlayanların seçebileceği bir "Yok" sütunu eklenir. Yok seçeneğini seçen yanıtlayanların cevapları, değerlendirme ortalaması hesabına katılmaz. Bu seçenek ancak ağırlık kullanırsanız görünür.

Zorunlu Derecelendirme (her sütunda bir yanıt)

Yanıtlayanların her sütunda yalnızca bir seçenek işaretlemesine izin verir. Yanıtlayanlardan, Derecelendirme sorusunda olduğu gibi, satır seçeneklerini birbiriyle karşılaştırmaları istenir. Bu seçenek, ancak her satırda yalnızca bir yanıta izin verirseniz görünür.

Diğer Seçenekler

Düzenle, Seçenekler ve Mantık sekmelerinde, soruyu şu yöntemlerle daha da özelleştirebilirsiniz:

Daha fazla bilgi: Soruları Düzenleme

 

Anket Davranışı

Anketinizi göndermeden önce, anketinizin yanıtlayanlara nasıl görüneceğini görmek için anket tasarımınızı önizleyin ve test edin.

Yanıtlayanın ekran boyutuna bağlı olarak, çok fazla sütuna sahip büyük Matris/Değerlendirme Ölçeği soruları, yanıtlayanların uygun sütun seçeneklerinin tamamını görmeleri için sağa kaydırmalarını gerektirebilir. Matris/Değerlendirme Ölçeği sorularını kısa ve basit tutmak tamamlama oranlarını arttırabilir. Soru tiplerinin mobil olan ve olmayan tamamlama oranları üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgiyi blogumuzda bulabilirsiniz: Mobil Cihazlarda Anket Yanıtlayanları Mutlu Etmenin Sırrı

Yanıtlayanların belirli bir satır sayısı veya aralığında cevap vermesini zorunlu kılarsanız hata mesajını şartı yansıtacak şekilde özelleştirdiğinizden emin olun, böylece yanıtlayanlar soruya nasıl doğru şekilde cevap vereceklerini bilirler.

Zorunlu derecelendirme (her sütunda bir yanıt) seçeneğini işaretlerseniz yanıtlayanlar her sütun seçeneğine yalnızca bir satır öğesi uygulayabilirler. Bir yanıtlayan aynı sütun seçeneğini başka bir satır için seçmeye çalışırsa önceki seçimi kaybolur.

Sonuçları Analiz Etme

Sonuçlarınız, sorularınızın veya ifadelerinizin ilk sütundan itibaren sıralandığı bir tabloda gösterilir ve yanıt seçenekleri ilk satır boyunca listelenir.

Örnek sonuçlara bakın (yalnızca İngilizce) »

Ortalama Değerlendirme

Soruyu oluştururken Ağırlık Kullan veya Bunu tek satırlı bir değerlendirme ölçeği yap seçeneğini işaretlediyseniz yanıtlayanlardan değerlendirmelerini istediğiniz her soru veya ifade için ayrıca ortalama değerlendirmeyi görürsünüz.

Gerekirse yanıtlar toplandıktan sonra bile, anketin Tasarım bölümünde her yanıt seçeneğinin ağırlığını değiştirebilirsiniz.

Değerlendirme ortalaması şu şekilde hesaplanır:

w = yanıt seçeneğinin ağırlığı
x = yanıt seçeneğinin yanıt sayısı

x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn

Toplam

Değerlendirme Ölçeği sorunuza bir Yok sütunu eklemeyi seçerseniz hiçbir Yok yanıtı ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

Örnek

Bu örnekte, 5 puanlı bir değerlendirme ölçeği sorusu kullanacağız. Yanıt seçeneklerine atanan ağırlıklar parantez içinde gösterilmiştir:

Sorumluluklar ekip üyeleriniz arasında adil bir şekilde paylaştırılır.

Kesinlikle Katılmıyorum (1)
Katılmıyorum (2)
Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum (3)
Katılıyorum (4)
Kesinlikle Katılıyorum (5)

Ankete yanıt topladıktan sonra, sonuçlar şuna benzer bir şekilde görünür.

 Kesinlikle KatılmıyorumKatılmıyorumNe Katılıyorum Ne de KatılmıyorumKatılıyorumKesinlikle KatılıyorumToplamOrtalama Değerlendirme
Sorumluluklar ekip üyeleriniz arasında adil bir şekilde paylaştırılır.%20,45
9
%27,27
12
%20,45
9
%11,36
5
%20,45
9
442,84

2,84 ortalama değerlendirme, yanıtlayanların ortalama düşüncesinin sorumlulukların ekip üyeleri arasında adil bir şekilde paylaştırılmadığı olduğunu gösterir. Ortalama değerlendirme şu şekilde hesaplanır:

(9*1) + (12*2) + (9*3) + (5*4) + (9*5)

44

125/44 = 2,84

Grafikler

Derinlik görüntüleme seçeneği, şu seçeneklerden birini seçmenize olanak sağlar:

 • Ağırlıklı Ortalama: Her yanıt seçeneğinin ortalama değerlendirmesini grafiğe taşır
 • Dağılım: Her yanıt seçeneğini seçen yanıtlayanların mutlak sayısını veya yüzdesini grafiğe taşır.

Kullanılabilecek grafik türleri, soru türüne ve ayarladığınız görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Daha fazla bilgi: Özel Grafikler ve Veri Tabloları

Matris sorusu, yanıt seçenekleri ortak olan sorular veya ifadelerden oluşan bir gruptur. Bu soru türü tablo veya şema gibi düzenlenir. Değerlendirme Ölçeği sorusunda (Likert Ölçeği gibi) ise her yanıt seçeneğine ağırlık verilir.

Yanıt alın