m

Sayfa ve Soru Numaralandırma

Varsayılan olarak sayfa numaraları görünümde gizlenir ve otomatik soru numaralandırma açıktır. Soru ve/veya sayfa numaralandırma özelliğini Anketi Tasarla bölümünde açıp kapatabilirsiniz.

Tüm anketteki soruları 1'den n'ye kadar numaralandırmayı veya her sayfada soru numaralarını 1'den başlatmayı seçebilirsiniz.

Soru Numaralandırma

Varsayılan olarak soru numaralandırma özelliği, tüm anketteki soruları 1'den n'ye kadar sıralayacak şekilde ayarlanmıştır. Soru numaralarını gizlemeyi veya her soru sayfasını ayrı ayrı numaralandırmayı seçebilirsiniz.

Soru numaralarını düzenlemek için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklatın.
 2. Sol kenar çubuğunda SEÇENEKLER düğmesini tıklatın.
 3. Soru Numaraları seçeneğini tıklatın.
 4. Soru Numaralarını Göster seçeneğinin sağındaki sürgüyü tıklatarak numaralandırmayı açıp kapatın.
 5. Şu numaralandırma seçenekleri arasından seçim yapın:
  • Soruları tüm anket üzerinden numaralandır - Soru numaralarını anketin bütününe uygun olarak görüntüleyin.
  • Her soru sayfasını ayrı ayrı numaralandır - Her sayfada numaralandırmayı yeniden başlatın. Başka bir deyişle her sayfayı 1'den başlatın.

Değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir.

İPUCU! Alt numaralandırma. Soru numaralandırma özelliğini kapatıp 1a ve 1b gibi soru numaralarını elle soru metnine girebilirsiniz.

Sayfa Numaralandırma

Varsayılan olarak sayfa numaralandırma kapalıdır. Sayfa numaralandırma açılırsa sayfa numaraları sayfa başlığının solunda görünür. Sayfa başlıkları eklemediyseniz sayfa numaraları yine de görünür.

Sayfa numaralandırma özelliğini açmak/kapatmak için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklatın.
 2. Sol kenar çubuğunda SEÇENEKLER düğmesini tıklatın.
 3. Numaralandırmayı açmak veya kapatmak için Sayfa Numaraları seçeneğini tıklatın.

Değişiklikleriniz otomatik olarak kaydedilir.

Atlama Mantığı Bulunan Anketler

Anketinize atlama mantığı uygulamışsanız ve soru numaralandırma "Soruları tüm anket üzerinden numaralandır" olarak ayarlanmışsa anket sayfaları ve soruları yanıtlayanın atlama yoluna göre otomatik olarak yeniden numaralandırır.

Varsayılan olarak sayfa numaraları görünümde gizlenir ve otomatik soru numaralandırma açıktır. Soru ve sayfa numaralandırma özelliğini anket Seçenekleri bölümünde açıp kapatabilirsiniz.

Yanıt alın