m

Changing Your Username, Email, or Password

Your Profile

You can edit your profile information in My Account. You may need to know your current password to make certain changes.

To edit your username, name, password, and email:

  1. Log in to your account.
  2. Click your username in the upper-right corner of your account.
  3. Choose My Account.
  4. Scroll to the Login Details section.
  5. Edit the profile information you want to update.

To edit other profile information, like your industry, job role, job level, or preferred survey category, scroll to the General Preferences section in My Account, or click your name on the upper-left corner of your Dashboard.

TIP! If you forgot your password or don't have one, log out of your account and follow these steps to reset your password.

Video Overview

SurveyMonkey Contribute

Your Contribute account is synced with your SurveyMonkey account. So if you have a Contribute account, you edit your username, email, password on the My Account page of your SurveyMonkey account.

Kullanıcı adınızı, iletişim e-postanızı, parolanızı veya diğer hesap bilgilerinizi değiştirmek için oturum açıp Hesabım sayfasına gidin. Kullanıcı adınızı veya parolanızı bilmiyorsanız, parolanızı sıfırlama adımlarını takip edin.

Yanıt alın