m

Google Eklentileri

İngilizce olarak kullanılabilen iki Google eklentimiz bulunuyor:

Google Formlar Eklentisi

Bu eklenti, ücretsiz paket de dahil olmak üzere tüm SurveyMonkey abonelik paketleri için mevcuttur.

Google Formu bir ankete aktarmak için:

 1. Ücretsiz Google Formlar için SurveyMonkey eklentisini edinin.
 2. Google Formlar'ı açın.
 3. Araç çubuğundan Eklentiler öğesini tıklayın.
 4. SurveyMonkey eklentisini açın. Uygulamayı yetkilendirmek ve açmak için SurveyMonkey bilgilerinizi kullanarak giriş yapmalısınız.
 5. Uygulama penceresi açıldıktan sonra ankete dahil etmek istediğiniz form sorularını seçin. Gri renkli sorular içe aktarılamaz.
 6. Ankete Dönüştür öğesini tıklayın.
 7. Anketinizin tasarımını tamamlamak için SurveyMonkey'e giriş yapın.

Google E-Tablolar Eklentisi

Bu eklenti tüm SurveyMonkey ücretli abonelik paketlerinde mevcuttur.

Anket sonuçlarınızı Google E-Tablolar'a içe aktarmak için:

 1. Ücretsiz Google E-Tablolar için SurveyMonkey eklentisini edinin.
 2. Google hesabınızda yeni bir elektronik tablo oluşturun.
 3. Araç çubuğundan Eklentiler öğesini tıklayın.
 4. SurveyMonkey eklentisini açın. Uygulamayı yetkilendirmek ve açmak için SurveyMonkey bilgilerinizi kullanarak giriş yapmalısınız.
 5. Anket listesi açıldıktan sonra sonuçlarını içe aktarmak istediğiniz anketi tıklayın.
 6. Sonuçlarını içe aktarmak istediğiniz toplayıcıyı seçin. Yeşil ve gri noktalar, toplayıcının sırasıyla açık ve kapalı olduğunu gösterir.
 7. Anket verilerini içe aktarmak için anket başlığının sağındaki İçe Aktar öğesini tıklayın.
Elektronik Tablo Düzeni

Elektronik tablo, yanıtlayanları satıra göre düzenler, anketin gönderildiği veya en son değiştirildiği tarihin yanı sıra her yanıtlayana ait yanıtların tamamını içerir. E-posta Daveti Toplayıcısına eklemiş olabileceğiniz ek yanıtlayan meta verileri için lütfen Tüm Yanıt Verileri XLS Raporunu indirin.

Eklenti, seçmiş olduğunuz toplayıcıdaki tüm yanıtları anketle aynı adı taşıyan bir tabloya sayfasına aktarır. Aşağıdaki bilgiler elektronik tabloyu analiz etmenize yardımcı olur:

 • Satır 1, anketteki soru metinlerini içerir.
 • Boş hücreler, yanıtlayanın cevap vermediği veya anket tasarımınızdaki mantık nedeniyle atladığı sorulardır.
 • Onay Kutusu soru türü, her yanıt seçeneğini kendi sütununda listeler ve yanıt seçeneği seçildiğinde Doğru, seçilmediğinde ise Yanlış öğesini görüntüler.
 • Birden fazla yanıt seçeneği satırı, sütunu veya alanı olan sorular; her satır, sütun veya alan kendi sütununda olacak şekilde elektronik tabloda birden fazla sütunu kapsar.
 • A/B Testi verileri içe aktarılamaz.

Sonuçları düzenlemek için Google E-Tablolar'da filtreler oluşturabilirsiniz, ancak elektronik tablonun sonuçlar yenilendikten sonra düzenlenmesi daha doğru olur. Verilerin yenilenmesi, tablo sayfasında yaptığınız değişiklikleri geçersiz hale getirir.

Verilerinizi Yenileme

Her toplayıcıdaki uygun anketleri veya yanıt sayılarını yenilemek için, SurveyMonkey kullanıcı adınızın sağındaki listenin en başında bulunan öğesini tıklayın.

Anket verilerini yeni yanıtlar eklemek üzere manuel olarak yenilemek için iki seçeneğiniz bulunur:

Aynı Tablo Sayfasındaki Verileri Yenilemek

SurveyMonkey uygulama penceresindeki anket başlığı ile tablonun adı eşleşiyorsa, aynı tablo sayfasındaki verileri yenileyebilirsiniz. Bu işlem, tablo sayfasındaki tüm değişiklikleri geçersiz kılar.

Anket verilerini yenilemek için, anket başlığının yanındaki İçe Aktar öğesini tıklayın.

Verileri Yeni Tablo Sayfasına Aktarmak

Yapmış olduğunuz değişikliklerin geçersiz hale gelmesini istemiyorsanız, anket verilerini elektronik tablo içindeki yeni sayfaya (veya sekmeye) aktarabilirsiniz. İki seçeneğiniz bulunur:

 • Sayfanın (yani elektronik tablonun değil, elektronik tablo içindeki sekmenin) adını düzenledikten sonra, anket başlığının sağında bulunan İçe Aktar öğesini tıklayın. Elektronik tablo içinde yeni bir sayfa oluşturulur.
 • SurveyMonkey'deki anket başlığını düzenleyin ve anket başlığının yanındaki İçe Aktar öğesini tıklayın. Güncellenmiş bir anket başlığına sahip yeni bir sayfa oluşturulur.
İPUCU! Yenilerken sayfanızda yapmış olduğunuz önemli bir değişikliği geçersiz kılmış olmanız durumunda, revizyon geçmişinizden sayfanın önceki versiyonunu yükleyebilirsiniz.
Sınırlamalar

Anketinizde çok fazla soru veya yanıt varsa lütfen Google'ın elektronik tablo boyutu sınırlarına bakın. Elektronik tablo başına 2 milyon hücre limitine sahip olan Google E-Tablolar'ın yeni sürümünü destekliyoruz.

Hesaplarınızın Bağlantısını Etkileştirme veya Kaldırma

Google hesabınızı aynı anda yalnızca bir SurveyMonkey hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Eklentide kullandığınız SurveyMonkey hesabını değiştirmek için:

 1. SurveyMonkey uygulama penceresinin altındaki Çıkış öğesini tıklayın.
 2. Aynı penceredeki Başlayın düğmesini tıklayın.
 3. Yetkilendirme sayfasındaki Başka bir Hesap Kullan öğesini tıklayarak giriş yapın.

Hesaplarınızın bağlantısını tamamen kaldırmak için:

 1. SurveyMonkey Hesabım sayfanıza gidin. Bağlantılı Hesaplar bölümünden Google E-Tablolar veya Google Formlar uygulamalarının yanındaki Bağlantıyı Kaldır öğesini tıklayın.
 2. Google Hesabım sayfanıza gidin. Bağlantılı uygulamalarınızı ve sitelerinizi bulun ve SurveyMonkey erişimini kaldırın.
Formunuzu SurveyMonkey anketine aktarmak için Google Formlar için SurveyMonkey eklentisini kullanın. Anket sonuçlarınızı doğrudan Google E-Tablolar'a aktarmak için Google E-Tablolar için SurveyMonkey eklentisini kullanın.

Yanıt alın