m

Yanıtlayanlara gizlilik uygulamalarımı açıklamam gerekir mi?

Bir Japon işletmesiyseniz ve anketinizde kişisel bilgiler topluyorsanız (anket yanıtlayanlarının adları veya iletişim bilgileri gibi) Japonya'nın Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Kanunu bu verileri toplamanızla ilgili olarak size bazı yükümlülükler getirebilir.

Bu yükümlülüklerden biri, toplanan kişisel bilgileri üçüncü bir şahsa verdiğinizde ortaya çıkar.  Bu durumda şunlardan sorumlu olursunuz: (1) üçüncü şahsın bu bilgileri kullanma amacının açıklanması ve (2) bilgilerinin üçüncü şahsa aktarılması için anketi yanıtlayan kişiden önceden izin alınması.  Anket söz konusu olduğunda, veriler üçüncü şahıs olarak SurveyMonkey'e aktarılır.

Anketinizin başlangıcına bu bildirimin yapıldığı ve iznin alındığı bir sayfa eklemenizi öneririz.

  1. Anketinizin Tasarım bölümüne gidin.
  2. Anketinizin ilk sayfasından önce bir sayfa eklemek için Oluşturucu bölümünden Yeni Sayfa öğesini sürükleyip bırakın.
  3. Sayfa Başlığı girin (örn. Gizlilik Bildirimi ve İzin)
  4. Sayfa Açıklamasında, gerekli bildirim ve izin isteme dilini kullanın.  

Örneğin: “Bu anket, üçüncü bir şahıs olan SurveyMonkey tarafından sağlanan bir anket sistemi kullanılarak [işletmenizin adı] tarafından yürütülmektedir. Bu anketin bir parçası olarak verdiğiniz tüm kişisel bilgiler, tr.surveymonkey.com/privacypolicy.aspx adresinde bulunan Gizlilik İlkesine uygun şekilde, bizim adımıza SurveyMonkey tarafından saklanır ve işlenir. Bu ankete devam ederseniz bilgilerinizin SurveyMonkey'e aktarılmasına izin vermiş sayılırsınız. [İşletmenizin adı] gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz: [Gizlilik politikanızın bağlantısı].”

 

Bir Japon işletmesiyseniz ve anketinizde kişisel bilgiler topluyorsanız (anket yanıtlayanlarının adları veya iletişim bilgileri gibi) Japonya'nın Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Kanunu bu verileri toplamanızla ilgili olarak size bazı yükümlülükler getirebilir.

Yanıt alın