m

Yanıtları İleri Taşıma

ÜCRETLİ ÖZELLİK: Yanıtları İleri Taşıma özelliği yalnızca bazı ücretli abonelik paketlerinde mevcuttur. Kendi abonelik paketinizde olup olmadığına bakın.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği, bir sorunun birden fazla yanıt seçeneğini yanıtlayanların seçimine dayalı bir başka soruya aktarmanızı sağlar. Yanıtlayanın seçtiği tüm yanıtları veya yanıtlayanın seçmediği yanıtları ileri taşıyabilirsiniz. Bu özellik, geniş kapsamlı sorulardan yanıtlayanlarla daha ilgili belirli sorulara geçiş yapmanızı sağlar ve araştırmanız için daha faydalıdır.

Örnek

Yanıtlayanların seçtiği ve seçmediği yanıt seçenekleri hakkında faydalı görüşler kazanmak için, Yanıtları İleri Taşıma özelliğini nasıl kullanacağınız aşağıdaki örnekte verilmiştir.

 • 1. Sayfa, S1: Yanıtlayanın hangi dondurma markasını satın aldığını soran Çoktan Seçmeli bir soru oluşturun.
 • 2. Sayfa, S2: Bir Derecelendirme sorusu oluşturun ve yanıtlayanın 1. Soruda seçtiği yanıt seçeneklerini ileri taşıyın. Yanıtlayanların seçtikleri markaları tercih sırasına koymasını isteyin.
 • 2. Sayfa, S3: Birden Fazla Metin Kutusu sorusu oluşturun ve yanıtlayanın seçmediği yanıt seçeneklerini ileri taşıyın. Yanıtlayanlara, her bir markayı neden satın almadıklarını sorun.

Yanıtları İleri Taşıma Özelliği Ekleme

Yanıtları İleri Taşıma özelliği eklemek için, sonraki bir sayfaya gönderen soru veya alıcı soru eklemeniz gerekir. Yanıtları İleri Taşıma mantığı, yanıtlayanın sonraki sayfaya geçmek için İleri düğmesini tıklamasıyla etkin hale gelir; bu nedenle alıcı soru ilgili gönderen soru ile aynı sayfada olamaz.

Gönderen Soru Türleri

Aşağıdaki soru türleri, anketin sonraki sayfalarından birindeki alıcı soruya yanıt seçenekleri gönderebilir:

 • Çoktan Seçmeli
 • Onay Kutuları
 • Matris/Değerlendirme Ölçeği
 • Aşağı Açılır Menü
Alıcı Soru Türleri

Aşağıdaki soru türleri, anketin önceki sayfalarından birindeki gönderen sorudan yanıt seçenekleri alabilir:

 • Çoktan Seçmeli
 • Onay Kutuları
 • Matris/Değerlendirme Ölçeği
 • Aşağı Açılır Menü
 • Derecelendirme
 • Birden Fazla Metin Kutusu

Önceki yanıt seçeneklerini alıcı soruya taşımak için:

 1. Anketinizin Anketi Tasarla bölümüne gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz alıcı sorucu tıklayın.
 3. Önceki yanıt seçeneklerini kullan öğesini seçin. Önceki bir sayfaya gönderen sorusu gönderdiğinizden emin olun (bkz. yukarıdaki liste).
 4. Aşağı açılır menüden mevcut soruya taşımak istediğiniz yanıtlara sahip soruyu seçin.
 5. İleri taşımak istediğiniz yanıtların türünü Yanıtlayan tarafından seçilen veya Yanıtlayan tarafından seçilmeyen seçeneklerinden birini işaretleyerek belirleyin.
 6. Kaydet düğmesini tıklayın.

İleri taşınan yanıtlar, mevcut yanıt seçeneklerinin sonuna eklenir.

Alıcı sorudan gelen yanıt seçeneğini saklamak için, yanıt seçeneğinin yanındaki d öğesini tıklayın. Gizlediğiniz yanıt seçenekleri, yanıtlayanın gönderen soruyu nasıl yanıtladığına bakılmaksızın yanıtlayanlara gösterilmez.

Canlı Önizleme

Yanıtları İleri Taşıma mantığını eklediğinizde, Anketi Tasarla bölümünde aşağıdaki simgeler görünecektir. Ancak bu simgeler anketi yanıtlayanlar tarafından görülmeyecektir:

SimgeAçıklama
éAnkette çıkacak bir sorunun yanıt sonuçlarının ileri taşındığını göstermek üzere, gönderen sorunun yanında belirir.
éBu simge, alıcı soruda hangi yanıt seçeneklerinin bir önceki sorudan ileri taşındığını gösterir.

Yanıtları İleri Taşıma mantığı uygulanmış soruları taşımaktan kaçının. Soruların taşınması, beklenmedik durumlara yol açabilir.

Yanıta Göre Daraltma Sütunu (Matris/Değerlendirme Ölçeği)

Yanıtları Matris/Değerlendirme Ölçeği sorusundan ileri taşıdığınızda, sütun seçeneklerine bağlı olarak seçenekleri daraltma opsiyonuna sahip olursunuz.

Örneğin, gönderen sorunun yanıtlayanlardan her bir satır seçeneğini Kesinlikle Katılmıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum arasında bir ölçek üzerinden değerlendirmesini istediğini farz edelim. Yanıtlayanın sütun seçeneğine bağlı olarak, hangi satır seçeneklerinin ileriye taşındığını gösterecek şekilde daraltma yapabilirsiniz. Genelde sütun seçenekleri bir değerlendirmeyi temsil eder. Alıcı soruyu nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren bir örnek şu şekildedir:

 • Yanıtlayan tarafından seçilen ve Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerini işaretlerseniz, sadece yanıtlayanın "Kesinlikle Katılıyorum" olarak işaretlediği satır seçenekleri ileri taşınır.
 • Yanıtlayan tarafından seçilmeyen ve Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerini işaretlerseniz, sadece "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğinin işaretlenmediği yanıt seçenekleri ileri taşınır.

Sütun seçeneği seçimlerine bağlı olarak hangi satır seçeneklerinin ileri taşındığı bilgisini görecek şekilde daraltma yapabilirsiniz, ancak sütun seçeneklerini ileri taşıyamazsınız.

Anket Davranışı

Anketinizi göndermeden önce, anketinizin yanıtlayanlara nasıl görüneceğini görmek için anket tasarımınızı önizleyin ve test edin.

Bu anket, yanıt seçenekleri olmayan alıcı soruları otomatik olarak işler.

 • Bir alıcı sorunun alacak ve kendine ait bir yanıt seçeneği olmazsa, bu soru yanıtlayanlardan gizlenir.
 • Eğer sayfadaki tek soru, boş bir alıcı soruysa, anket boş sayfayı otomatik olarak atlar.

Sonuçları Analiz Etme

İleri taşınan yanıtlar, anketinizin Sonuçları Analiz Et bölümündeki diğer yanıt seçenekleri gibi ele alınır. Alıcı sorulara taşınan tüm yanıt seçenekleri; grafikler, veri tabloları ve dışa aktarımlara dahil edilmiştir. Ayrıca ileri taşınan yanıt seçeneklerine bağlı olarak kural oluşturabilirsiniz.

Yanıtları İleri Taşıma özelliği, bir sorunun birden fazla yanıt seçeneğini yanıtlayanların seçimine dayalı bir başka soruya aktarmanızı sağlar. Yanıtlayanın seçtiği tüm yanıtları veya yanıtlayanın seçmediği yanıtları ileri taşıyabilirsiniz.

Yanıt alın