m

Yanıtlayan aynı soruyu veya sayfayı birden çok kez doldurabilir mi?

Bir yanıtlayanın bir soruyu veya sayfayı birkaç defa doldurmasını istiyor olabilirsiniz. SurveyMonkey'de bunun için birkaç seçeneğiniz vardır:

  • Web Bağlantısı Toplayıcısını kullanarak bilgisayar başına birden çok yanıta izin verebilirsiniz. Anket Bitiş Sayfasını anketin başına dönecek şekilde düzenleyebilirsiniz, böylece yanıtlayanlar anketi tekrar tekrar gerektiği kadar yanıtlayabilir.
  • Soruyu kopyalayıp bir sayfaya birkaç defa ekleyebilirsiniz. Yanıtlayanlara gerektiği kadar yanıtlamalarını ve geri kalanını geçmelerini söyleyebilirsiniz.

Bu seçenekler ihtiyaçlarınıza uymazsa Wufoo sizin için doğru seçenek olabilir. Wufoo, form oluşturmaya odaklanan başka bir SurveyMonkey ürünüdür.

Wufoo'nun çoklu koşul kurallarını kullanarak, önceki seçime göre doldurulacak alanları uygun sayıda gösterebilirsiniz.

Bu özellik kayıt formları için çok uygundur. Örneğin, "Kampa kaç çocuk kaydediyorsunuz?" Yanıtlayan açılır menüden bir sayı seçer. 4'ü seçerse sayfada doldurulacak 4 bölüm görünür.

Yanıtlayanların anketi birden çok kez yanıtlamalarına izin verebilir veya yanıtlayanların gerektiği kadar doldurmaları için soruları kopyalayabilirsiniz. Bu seçenekler ihtiyaçlarınıza uymazsa Wufoo sizin için doğru seçenek olabilir.

Yanıt alın