m

Maksimum Yanıt Sayısı Belirleme

Toplayıcı ayarlarını belirli bir sayıda yanıtlayan anketi cevapladıktan sonra toplayıcıyı otomatik olarak kapatacak (yanıt almayı durduracak) şekilde düzenleyebilirsiniz.

Bir yanıtlayan anketteki bir soruya da yüz soruya da yanıt verse yine de yanıt sayısında bir yanıt olarak ele alınır.

Maksimum Yanıt Sayısı belirlemek için:

  1. Anketinizin Yanıtları Topla bölümüne gidin.
  2. Toplayıcının adını tıklatın ve toplayıcı seçeneklerine erişin. Gelişmiş seçenekleri göster seçeneğini tıklatmanız gerekebilir.
  3. Maksimum Yanıt Sayısını açın.
  4. İstediğiniz yanıt sayısını girin.
  5. Kapalı mesajı seçeneğini tıklatın; maksimum sayıya ulaşılınca, ankete erişmeye çalışanlar kapalı mesajını görür.

Maksimumu aşan bir veya birkaç yanıt alabilirsiniz, çünkü maksimum sayıya erişildiğinde anketi yanıtlamakta olan kişiler anketi yine de gönderebilirler.

Örneğin, diyelim ki maksimum sayı 100 olarak ayarladınız ve kaydedilmiş 99 yanıtınız var. İki kişi ankete aynı anda erişirse bitiren ilk kişi 100. yanıtlayan olur. Diğer yanıtlayan anketi yine de tamamlayabilir, yani anket toplamda 101 yanıt toplar.

Hem Maksimum Yanıt Sayısı hem de Kesim Tarihi ve Saati, kullanıyorsanız ilk önce hangisine ulaşılırsa o ayar toplayıcıyı kapatır.

İPUCU! Kota kullanarak belirli sorulara sınır koyabilirsiniz.

Yanıt alın