m

Ucu Açık Yorumlara veya Metinlere Göre Filtreleme

Yanıtlayanların ucu açık yanıtlarda kullanmış olabileceği belirli sözcükler veya ifadelere göre anket sonuçlarınızı filtreleyebilirsiniz.

Yanıtlayanlar eşanlamlı, yanlış yazılmış sözcükler veya kısaltılmış terimler kullanmış olabileceği için birden çok sözcük veya ifade ile filtrelemenizi öneririz. Filtreyi oluştururken, filtreleme yapmak istediğiniz sözcükleri veya ifadeleri virgülle ayırın. Filtrelenen görünüme filtrede belirlenen cevap kriterlerinden biriyle eşleşen yanıtlar eklenir (VEYA mantığı).

Şu ucu açık soru türlerine göre filtreleyebilirsiniz:

  • Sayısal Metin Kutusu - Filtreleyeceğiniz satırı seçin ve girdiğiniz değerden Büyük, Küçük veya bu değere Eşit olan sonuçları filtrelemeyi seçin.
  • Tek Metin Kutusu - Filtreleme yapmak istediğiniz sözcüğü (sözcükleri) veya ifadeyi girin ve Tüm Sözcükler, Sözcüklerden Herhangi Biri veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları eklemeyi seçin.
  • Birden Çok Metin Kutusu - Filtreleme yapacağınız satırı seçin ve sözcüğü ya da ifadeyi girin. Tüm Sözcükler, Sözcüklerden Herhangi Biri veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları eklemeyi seçin.
  • Demografik - Filtreleme yapacağınız satırı seçin ve sözcüğü ya da ifadeyi girin. Tüm Sözcükler, Sözcüklerden Herhangi Biri veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları eklemeyi seçin.
  • Tarih ve/veya Saat - Filtreleme yapmak istediğiniz tarih ve/veya saati girin ve Önce, Sonra veya Aynı tarih ve/veya saatte gönderilen yanıtları eklemeyi seçin.
İPUCU! Ucu açık yanıtları kategorilere ayırmak için Metin Analizi kullanın.
Metin kutularını veya yorum kutularını belirli sözcük veya ifadelere göre filtrelemek için Soru ve Yanıta Göre Filtreleme yapabilirsiniz.

Yanıt alın