m

Sayıları toplayan veya değişen toplam gösteren bir soru oluşturabilir miyim?

Birden Çok Metin Kutusu soru türünü, yalnızca sayısal verilere izin verecek şekilde doğrulayabilir ve tüm alanların sabit bir toplam oluşturmasını zorunlu kılabilirsiniz. Bu alanda yalnızca pozitif tamsayılar kabul edilir.

Birden Çok Metin Kutusu sorusunu sabit bir sayısal toplamı zorunlu kılacak şekilde doğrulamak için:

  1. Anketi Tasarla sekmesini tıklatın.
  2. Düzenlemek için bir Birden Çok Metin Kutusu sorusunu tıklatın. Veya sol kenar çubuğunun OLUŞTURUCU bölümünden yeni bir Birden Çok Metin Kutusu soru türü ekleyin.
  3. Metin Kutusu alanlarının altında Yalnızca Sayısal Verilere İzin Ver seçeneğini işaretleyin.
  4. Sabit Bir Toplamı Zorunlu Kıl seçeneğini işaretleyin.
  5. Tüm Yanıtların Toplamı = alanında, tüm yanıtların oluşturması gereken toplam sayıyı girin.
  6. Hata mesajını sorunun gerekliliklerini netleştirecek şekilde özelleştirin.
  7. Kaydet'i tıklatın.
İPUCU! Sabit bir toplamı zorunlu kılarsanız yanıtlayanların ilk defa soruyu nasıl doğru şekilde yanıtlayacağını bilmesi için soru metninde zorunlu toplamdan bahsetmeyi unutmayın.

Yüzdeler

Bu özelliğin yaygın bir kullanım alanı, yanıtlayanlardan %100 oluşturacak şekilde yüzde yanıtları vermelerini istemektir. Ancak sayısal veri alanı yüzde işaretlerini kabul etmez. Yanıtlayanlardan cevaplarında yüzde işaretini (%) kullanmamalarını isteyen bir soru metni eklemenizi öneririz.

Değişen Toplam

Yanıtlayanlar, cevaplarını girerken dinamik olarak değişen bir toplamın güncellendiğini görmezler; ancak zorunlu sabit toplamı oluşturmayan sayılar girerlerse anketin sonraki sayfasına geçmeye çalıştıklarında, seçeneklerin belirli bir sayı oluşturması gerektiğini gösteren bir hata mesajı alırlar.

Metin kutusu alanlarının sabit bir toplam (pozitif bir tam sayı olmalıdır) oluşturmasını zorunlu kılabilirsiniz.

Yanıt alın