m

Yanıt seçeneklerine sayısal değerler atayabilir miyim?

Sonuçları analiz etmenize yardımcı olması için yanıt seçeneklerine sayısal değerler atamanın birkaç yolu vardır:

Bir sorunun minimum, maksimum, ortalama, medyan ve standart sapma değerlerini görmek için temel istatistikleri görüntüleyin. Bazı soru türlerinde yanıt seçeneklerine sayısal değerler de atayabilirsiniz.

Yanıt alın